Mobile menu
Profile
Bănci & Finanțe & Asigurări
Chișinău
Moldova Agroindbank

Experienţa activităţii de 27 ani  continuă să demonstreze că Moldova Agroindbank este liderul pieţei bancare din Republica Moldova. Moldova Agroindbank este un nume bine cunoscut atât în Republica Moldova, cât şi peste hotarele ei. Fiind prima bancă care a înregistrat marca sa comercială în Registrul Internaţional al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale.