Mobile menu
Profile
Altele
Chișinău
Administrația Națională a Penitenciarelor

Administrația Națională a Penitenciarelor este autoritatea administrativă subordonată Ministerului Justiţiei, cu forma de organizare juridică – agenție, care exercită atribuțiile şi implementează politica statului în domeniul punerii în executare a pedepselor penale cu închisoarea şi detențiunea pe viață, a măsurii arestului preventiv, a sancțiunii arestului contravențional, precum şi a măsurilor de siguranță aplicate persoanelor private de libertate.

Activitatea Administrației se desfăşoară exclusiv în baza şi pentru executarea legii, în conformitate cu principiile legalităţii, respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, imparţialităţii şi nediscriminării, răspunderii personale şi profesionalismului, transparenţei, respectării secretului de stat şi a altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată.


Structura sistemului administraţiei penitenciare include:

    1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor ;

    2) subdiviziunile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

    3) instituţiile penitenciare, sînt:

         a) penitenciarele de tip deschis;

         b) penitenciarele de tip semiînchis;

         c) penitenciarele de tip închis;

         d) centrele de detenţie pentru minori şi tineri;

         e) penitenciarele pentru femei;

         f) casele de arest;

         g) spitalele penitenciare