Mobile menu
Profile
Recrutare
Sibiu
AJOFM Sibiu

 

OBIECTIVELE SI DIRECTIILE DE ACTIUNE ALE AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU IN ANUL 2014 

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Sibiu,   funcţionează ca serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, în subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

         Agentia Judeţeană pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu îşi desfăşoară activitatea în domeniile: ocupării si formarii profesionale; mobilitătii fortei de munca si asigurării flexibilitătii functionale a pietei muncii; recrutării si plasării fortei de munca in străinătate; realizării prestatiilor pentru înfăptuirea politicii de ocupare si circulatie  a fortei de munca pe plan intern si international; informării, consilierii si orientării profesionale a persoanelor aflate in căutarea unui loc de munca in vederea ocupării si realizării echilibrului intre cererea si oferta de forta de munca; servicii de preconcediere in situatii de concedieri de personal; aplicării masurilor de protectie sociala a persoanelor aflate in căutarea unui loc de munca, acreditarii furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de munca ; aplicării la nivel județean a  prevederilor referitoare la prestatiile de somaj din cadrul acordurilor bilaterale încheiate de Romania cu alte state in domeniul coordonării sistemelor de securitate sociala; înştiinţării solicitanţilor pentru a se prezenta la locaţiile special amenajate pentru desfăsurarea selectiilor;  organizării de selectii prin punerea la dispozitie a mijloacelor logistice si a personalului calificat. 

        Pentru realizarea obiectivelor prioritare în domeniul său de activitate, conducerea Agenţiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu şi-a bazat politica managerială pentru anul 2014 cu consecvenţă, în principal, pe următoarele direcţii de acţiune:

·         cresterea gradului de ocupare si a competentelor profesionale ale persoanelor in cautarea unui loc de munca pe piata interna a muncii;

·         facilitatea accesului persoanelor in cautarea unui loc de munca pe piata muncii din strainatate;

·         cresterea calitatii serviciilor oferite de serviciul public de ocupare si a competentelor profesionale ale angajatilor din Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca si structurile acesteia;

·         cresterea gradului de vizibilitate al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca;

·         intarirea colaborarii interinstitutionale la nivel national si international.

 

Valori comune:

Respect: relaţiile de serviciu, indiferent de funcţie şi de nivelul ierarhic, precum şi relaţiile cu cetăţenii şi partenerii externi se vor baza pe respect;

Profesionalism: atribuţiile de serviciu sunt îndeplinite prin competenţă, eficienţă şi conştiinciozitate; angajaţii sunt bine pregătiţi şi potriviţi fiecărui post, cu atitudine proactivă, dedicaţi perfecţionării continue şi îmbunătăţirii performanţelor profesionale;

Onestitate şi corectitudine: bună-credinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi comportament etic;

Disponibilitate spre comunicare: cooperare şi colaborare inter-departamentală şi cu partenerii externi în abordarea şi rezolvarea problemelor intervenite în desfăşurarea activităţii şi dialog deschis cu cetăţenii.

http://www.sibiu.anofm.ro/