Mobile menu
Profile
Educație, Training și Formare
Iași
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (#TUIASI) se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi are în componenţa sa unsprezece facultăţi: Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Facultatea de Construcţii şi Instalaţii, Facultatea de Arhitectură „G. M. Cantacuzino”, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”, Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologia Informației, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului, Facultatea de Mecanică, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor şi Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor.

Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial, prin programe de studii universitare de master și de doctorat.

Perfecționarea prin DOCTORAT reprezintă al al III-lea ciclu de studii universitare avansate. Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi organizează doctorat în domeniile fundamentale: Științe inginerești și Științe exacte.

6 motive pentru a vă înscrie la studii universitare de doctorat la TUIASI:

  • perfecționarea profesională în domeniul ales;
  • participarea la programe de studii integrate, dezvoltate în parteneriat cu universităţi româneşti şi europene, care conduc şi la obţinerea de diplome comune;
  • adaptarea studiilor doctorale la tematici concrete, contractate cu mediul economic şi social;
  • accesarea de programe antreprenoriale personalizate pe domenii, derularea unor stagii practice (internship-uri) în laboratoare/centre de cercetare și companii (potențiali angajatori), precum și participarea la sesiuni de consiliere și orientare profesională etc.
  • posibilitatea de a beneficia de perioade de studiu în străinătate în vederea obţinerii unei diplome duble;
  • oportunitatea beneficierii de burse de studiu acordate de companii doctoranzilor pe baza unor criterii de selecție, în vederea angajării în companiile respective, după sau chiar înainte de absolvire.

Pentru mai multe detalii, accesați: www.tuiasi.ro