Mobile menu
Profile

Supervizor electric/supervizor mecanic

Poziții disponibile: O poziție
402
0
FULL-TIME
Producție & Tehnică
Târgu Mureș
Azomures

Candidatul ideal:
​Absolvent al învățământului mediu de specialitate (electrică/electroenergetică/mecanică) / Absolvent al școlii de maiștri de specialitate (electrică/electroenergetică/mecanică)/ Absolvent al școlii postliceale de specialitate (electrică/electroenergetică/mecanică);
Capacitate de comunicare;
Abilități de mediere conflict;
Abilități de negociere.

​Descrierea jobului:
​Asigurarea îndeplinirii inspecției zilnice și a planului de mentenanță conform alocării de către șeful ierarhic/notificări secție.
Dezvoltă si propune proiecte de îmbunătățire(CIP) împreună cu serviciile de mentenanță internă, externă și sectorul de producție, pentru menținerea în parametrii proiectați ai instalațiilor sau pentru îmbunătățirea acestora.
Evaluează împreună cu inginerul de arie și șeful de instalație, starea tehnică a instalaţiilor/utilajelor pe baza notificărilor primite.
Este responsabil cu organizarea planurilor de mentenanță pentru aria alocată, conform programului de mentenanță Maximo.
Efectuează controlul interfazic al lucrărilor de mentenanță; monitorizează execuția lucrărilor de mentenanță preventivă, predictivă și corectivă conform comenzilor de lucru; verifică respectarea documentației tehnice, a fișelor tehnologice conform instrucțiunilor de lucru/ procedurilor operationale specifice activității pe care o desfășoară; verifică respectarea dispozițiilor legale privind montarea și repararea utilajelor sub presiune și a instalațiilor de ridicat; participă la executarea lucrărilor de complexitate ridicată.
Propune acţiuni corective.
Este responsabil cu receptia lucrărilor de mentenanță: calitate, cantitate, timp de execuție,siguranța muncii, conform PV Maximo.
Contribuie la monitorizarea KPI contractorilor.
Este responsabil cu asigurarea materialelor și pieselor de schimb pentru executanții lucrărilor în baza rezervărilor/comenzilor din programul SAP/R3,Maximo.
Contribuie la elaborarea listelor de lucrări în cadrul reviziei anuale

Supervizor electric/supervizor mecanic
Azomures
  • Târgu Mureș

Alte evenimente