Mobile menu
Profile

Responsabil construcții civile și structuri metalice

Poziții disponibile: O poziție
453
0
FULL-TIME
Producție & Tehnică
Târgu Mureș
Azomures

Candidatul ideal:
- ​Absolvent al învătământului superior de specialitate: Construcții civile și industriale

Aptitudini:
​- Capacitate de sinteză
- ​Gândire analitică
- ​Rezistență la stres și la efort
- ​Flexibilitate
- ​Spirit de ordine si disciplină

- ​Capacitate de comunicare

Descrierea jobului:
​- Întocmește și gestionează cartea tehnică a construcției
- Planifică verificările curente
- Întocmește planuri de prevenire în vederea limitării apariției neconformităților
- Evaluează starea tehnică a construcțiilor pe baza informațiilor primite
- Monitorizează starea fizică actuală a clădirilor și structurilor metalice raportată la parametrii de proiectare a acestora și sesizează orice neregulă observată cu ocazia urmăririi anuale, în vederea readucerii în parametrii optimi de exploatare din punct de vedere tehnic și al siguranței în exploatare
- Controlează la intervalele prevăzute și imediat după orice eveniment deosebit, starea tehnică a construcției, în scopul punerii în evidență a acelor elemente de construcții care prin starea de degradare sau prin condițiile de exploatare reprezintă un pericol pentru siguranța și stabilitatea construcției
- Efectuează (prin examinare vizuală directă și / sau cu mijloace de măsurare de uz curent permanent sau temporare), urmărirea curentă a comportării construcțiilor în conformitate cu instrucțiunile de urmărire curentă a construcțiilor prevăzute în proiectele de execuție
- Întocmește și gestionează rapoartele privind urmărirea curentă a construcției și participă la întocmirea rapoartelor privind urmărirea specială a construcției
- Analizează datele obținute în urma verificărilor şi decide tipul neconformității și măsurile corective care se impun
- Centralizează datele obținute în Jurnalul evenimentelor
- Solicită consultanță de specialitate unde consideră că se impune
- Solicită efectuarea unei expertize, a unei inspectări extinse sau a altor măsuri prin firme sau specialiști autorizați, în cazul constatării unor degradări
- Asigură sesizarea celor în drept la apariția unor evenimente sau depășirea valorilor de control, pentru a lua măsurile corespunzătoare
- Verifică existența instrucțiunilor de urmărire curentă și/sau a proiectului de urmărire specială a construcțiilor în cazul construcțiilor noi
- Urmărește înregistrarea acțiunilor corective decise în urma analizei rapoartelor de neconformitate
- Monitorizează gradul de îndeplinire al planului de verificări
- Monitorizează implementarea acțiunilor corective, preventive
- Facilitează programul de mentenanță

Responsabil construcții civile și structuri metalice
Azomures
  • Târgu Mureș

Alte evenimente