Mobile menu
Profile

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Poziții disponibile: O poziție
1155
1
FULL-TIME
Educație, Training și Formare
Iași
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”

www.ieeia.tuiasi.ro

A. Programul de studii universitare de MASTER reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare. Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată oferă programe de pregătire cu durata de 4 semestre (120 credite), la forma de învăţământ de zi, în vederea extinderii şi perfecţionării pregătirii atestate prin diploma de studii universitare. Studiile academice universitare de Master se finalizează cu susţinerea unei disertaţii. Absolvenţii primesc diplomă de studii academice universitare de Master în următoarele domenii:

Domeniul:  Inginerie electrică / Programele: 

 • Conversia energiei și controlul mișcării
 • Sisteme electrice avansate
 • Sisteme informatice de monitorizare a mediului

Domeniul:  Inginerie energeticăProgramele: 

 • Management, energie, mediu
 • Managementul sistemelor de energie

Domeniul:  Inginerie și managementProgramul: 

 • Inginerie și management în contextul globalizăriI

Informații privind  programele de master regăsiți AICI!

B. Programul de studii universitare de DOCTORAT reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare.

Electricitatea-cel mai novator și inepuizabil dar oferit omenirii !
 
Domeniul; Inginerie Electrică
Tradiții, priorități și perspective de cercetare:
 • Aparate și echipamente electrice
 • Electronică de putere și acționări electrice
 • Plasmă non-termică
 • Materiale bio și nano-compozite: proprietăți și aplicații
 • (Bio)Compatibilitate și poluare electromagnetică
 • Procesare de semnal și imagine
 •  (Nano)măsurări, senzori, traductoare
 • Regimul termic al instalațiilor de putere
 • Controlul roboților și al neuroprotezelor
 Domeniul Inginerie Energetică

Tradiții, priorități și perspective de cercetare:
 • Energii regenerabile
 • Rețele inteligente
 • Inteligența artificială aplicată în managementul sistemelor electroenergetice
 • Ingineria tensiunilor înalte
 • Controlul poluării produse de centralele electrice
 • Fiabilitatea, diagnoza, mentenanța și controlul calității pentru sistemele electroenergetice
 •  Managementul inteligent al energiei
 • Optimizarea și controlul sistemelor electroenergetice

Informații privind  programele de doctorat regăsiți AICI!

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”
 • Iași

Alte evenimente