Mobile menu
Profile

Student - Facultatea de Teatru

Poziții disponibile: O poziție
43
0
FULL-TIME
Educație, Training și Formare
Universitatea Nationala de Arte George Enescu

         Universitatea Națională de Arte „George Enescu” are ca obiectiv principal organizarea şi formarea educaţiei în domeniul prioritar naţional ARTE.

Impunerea în trei domenii diferite ale artei determină o configuraţie aparte a Universităţii Naționale de Arte „George Enescu” din Iaşi în învăţământul superior de artă românesc. Ea vine în întâmpinarea cerinţelor de calitate şi diversitate a ofertei educaţionale, determinată ca parametri atât pe plan naţional, cât şi regional, cu racordare permanentă la realităţile internaţionale în domeniu.

În aceeaşi măsură însă se constituie într-un emiţător al culturii, militând pentru protejarea, păstrarea şi promovarea creaţiei artistice româneşti, cultivarea şi dezvoltarea gustului pentru frumos şi pentru o creaţie autentică.

          Facultatea de Teatru

          De zeci de ani, pe băncile școlii academice se pregătesc și se formează actori, regizori, jurnaliști profesioniști și pedagogi pe tărâmul educației teatrale, esteticii și teoriei artei spectacolului, practicieni și manageri ai artei scenice, specialiști ce își vor îndeplini misiunea profesională  într-un context dinamic și globalizat.

Facultatea își propune formarea unei gândiri imaginative și creative, dezvoltarea abilităților interpretativ-teatrale, capacitatea de utilizare a tehnicilor media clasice, dar și a celor experimentale și alternative, în vederea realizării unor produse artistice inovatoare.

Licență (3 ani) pentru specializările:

Artele spectacolului

Ø  Actorie

Ø  Arta actorului mânuitor de păpuși și marionete

Ø  Regie teatru, Coregrafie

Teatrologie – jurnalism teatral

Masterat profesional (3 ani) pentru specializările:

Ø  Artele spectacolului

Ø  Management și Antreprenoriat Cultural

Doctorat (3 ani) 

Ø  Doctorat științific

Ø  Doctorat profesional


În  cadrul  Universităţii  Naționale  de  Arte  „George  Enescu”  din  Iaşi  funcționează    și Departamentul   pentru   Pregătirea   Personalului   Didactic   care   asigură   pregătirea   inițială   și   continuă,   psihopedagogică   şi   didactică   a   studenţilor   şi   absolvenţilor  din  învăţământul  superior  ce  se  dedică  profesiei  de  cadru  didactic  pentru disciplinele ariei curriculare Arte: Muzică, Arte vizuale, Teatru și Coregrafie.

Pentru mai multe informații vizitați site-ul web al UNAGE Iași, www.arteiasi.ro

Student - Facultatea de Teatru
Universitatea Nationala de Arte George Enescu
  • Iași

Alte evenimente