Mobile menu
Profile

Student la Facultatea de Interpretare, Compozitie si Studii Muzicale Teoretice

Poziții disponibile: O poziție
52
0
FULL-TIME
Educație, Training și Formare
Universitatea Nationala de Arte George Enescu

         Universitatea Națională de Arte „George Enescu” are ca obiectiv principal organizarea şi formarea educaţiei în domeniul prioritar naţional ARTE.

Impunerea în trei domenii diferite ale artei determină o configuraţie aparte a Universităţii Naționale de Arte „George Enescu” din Iaşi în învăţământul superior de artă românesc. Ea vine în întâmpinarea cerinţelor de calitate şi diversitate a ofertei educaţionale, determinată ca parametri atât pe plan naţional, cât şi regional, cu racordare permanentă la realităţile internaţionale în domeniu.

În aceeaşi măsură însă se constituie într-un emiţător al culturii, militând pentru protejarea, păstrarea şi promovarea creaţiei artistice româneşti, cultivarea şi dezvoltarea gustului pentru frumos şi pentru o creaţie autentică.

         Facultatea de Interpretare, Compoziţie şi Studii Muzicale Teoretice  

          Scopul facultății este de a educa muzicieni care, cu abilitățile lor interpretative, cunoștințele teoretice și abilitățile muzicale foarte dezvoltate, îmbogățesc și răspândesc cultura muzicală românească și internațională. Ei pot îmbogăți repertoriul cunoștințelor muzicale cu gustul lor muzical sofisticat și sunt capabili să lucreze în instituții muzicale, ansambluri de interpretare profesionale, ansambluri religioase și în alte ocupații care necesită o educație muzicală.

De asemenea, facultatea oferă un număr mare de activități extracurriculare precum cursuri de master, întâlniri și concursuri naționale și internaționale, organizează evenimente artistice și programe de divertisment pentru marele public.

Licență pentru specializările:

Ø  Muzică și Muzică Religioasă (3 ani)

Ø  Compoziție muzicală (Clasică/ Muzică ușoară, Jazz) (4 ani)  

Ø  Dirijat (Dirijat Cor Academic/ Dirijat Orchestră) (4 ani)

Ø  Interpretare Muzicală – Canto (4 ani)  

Ø  Interpretare Muzicală – Instrumente (4 ani)  

Ø  Muzicologie (4 ani)

Masterat profesional pentru specializările:

Ø  Interpretare muzicală (2 ani)  

Ø  Culturi muzicale tradiționale și academic (2 ani)   

Ø  Muzicologie (2 ani)   

Ø  Compoziție (2 ani)   

Ø  Dirijat (2 ani)   

Ø  Interpretare muzicală (2 ani) 

Doctorat (3 ani) 

Ø  Doctorat științific


Ø  Doctorat profesionalÎn  cadrul  Universităţii  Naționale  de  Arte  „George  Enescu”  din  Iaşi  funcționează    și Departamentul   pentru   Pregătirea   Personalului  Didactic   care   asigură   pregătirea   inițială   și   continuă,   psihopedagogică   şi   didactică   a   studenţilor   şi   absolvenţilor  din  învăţământul  superior  ce  se  dedică  profesiei  de  cadru  didactic  pentru disciplinele ariei curriculare Arte: Muzică, Arte vizuale, Teatru și Coregrafie.

Pentru mai multe informații vizitați site-ul web al UNAGE Iași, www.arteiasi.ro

Student la Facultatea de Interpretare, Compozitie si Studii Muzicale Teoretice
Universitatea Nationala de Arte George Enescu
  • Iași

Alte evenimente