Mobile menu
Profile
Educație, Training și Formare
Chisinau
Universitatea de Stat din Moldova

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Misiune 
Universitatea de Stat din Moldova este o instituţie de stat de învăţământ superior a cărei misiune este:

 • formarea cadrelor de înaltă calificare pentru economia naţională, capabile să activeze în condiţiile, în schimbare ale vieţii şi economiei de piaţă;

 • organizarea şi desfăşurarea de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative, orientate spre soluţionarea problemelor actuale socio-economice şi realizarea transferului tehnologic al rezultatelor cercetării ştiinţifice universitare.


Universitatea de Stat din Moldova îşi propune drept obiectiv:

 • Pregătirea universitară în diverse domenii şi formarea ansamblului de competenţe necesare integrării socio-profesionale.

 • Dezvoltarea potenţialului ştiinţific în domeniile de formare a specialiştilor; dezvoltarea şi promovarea ideilor, teoriilor, concepţiilor ştiinţifice prin activitatea de cercetare desfăşurată de personalul didactic şi studenţi.

 • Promovarea valorilor/reperelor axiologice general-umane şi naţionale; formarea profilului etic şi civic al tineretului studios.

 • Asigurarea calităţii învăţământului superior şi a serviciilor educaţionale prestate.

 • Participarea la elaborarea politicilor şi strategiilor educaţionale , dar şi la implementarea acestora în învăţământul superior.

 • Integrarea în spaţiul european al învăţământului superior şi de cercetare.


Facultăţi

 1. Facultatea de Biologie si Pedologie

 2. Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică

 3. Facultatea de Drept

 4. Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

 5. Facultatea de Fizica si Inginerie

 6. Facultatea de Istorie şi Filosofie

 7. Facultatea de Matematică şi Informatică

 8. Facultatea de Litere

 9. Facultatea de Științe Economice

 10. Facultatea Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie și Asistență Socială

 11. Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative


Contacte

Șef Centru – Ușurelu Ana, Tel: +373 (67) 560009