Mobile menu
Profile
ONG
United Nations Moldova

Organizația Națiunilor Unite în Moldova sprijină țara să devină prosperă și rezistentă, cu instituții democratice participative puternice, dezvoltare verde și oportunități egale pentru toți, în conformitate cu scopul principal al Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă de a nu a  ”nu lăsa pe nimeni în urmă”.

Astăzi, în Moldova activează douăzeci și patru agenţii, fonduri și programe specializate ONU rezidente și nerezidente.

The United Nations in Moldova supports the country to become a prosperous and resilient country, with strong participative democratic institutions, green development and equal opportunities for all, in line with the overarching aim of the Sustainable Development Goals of “Leaving No One Behind”Today,

Today, twenty four resident and non-resident UN specialised agencies, funds and programmes work in Moldova.