Mobile menu
Profile
Bănci & Finanțe & Asigurări
Ministerul Finantelor al  Republicii Moldova

           Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova este organul central de specialitate al administraţiei publice centrale, care elaborează şi promovează politica unică a statului în domeniul finanţelor publice. În calitate de principal supervizor la nivel de finanțe publice, Ministerul Finanțelor asigură reglementarea și implementarea politicilor în domeniul managementului finanțelor publice.

           Sarcina de bază a Ministerului este să asigure un echilibru între obiectivele asumate și resursele disponibile. Ariile principale de activitate ale Ministerului sunt politicile bugetare, de contabilitate, audit, achiziții publice, fiscale și vamale, și administrarea acestora.

           Responsabilitatea Ministerului este de a dezvolta politici previzibile, sustenabile și corecte în ceea ce ține de reglementarea activității de întreprinzător, în politicile de impozitare, vamale, de contabilitate și de audit, în strânsă colaborare cu mediul de afaceri și cu alte grupe de interes reprezentative.

           Pornind de la obiectivele programului său de activitate, Ministerul Finanţelor elaborează setul necesar de acte normative care reglementează procesul bugetar, sistemul de impozitare şi de evidență contabilă, întocmeşte prognoze pe termen mediu şi de lungă durată privind resursele financiare, gaseşte soluţii de reformă în domeniul finanţelor publice, asigură încasările şi plaţile la bugetul de stat.

De asemenea, Ministerul elaborează şi promovează proiectul legii anuale a bugetului şi, în caz de necesitate, proiecte de legi pentru modificarea şi completarea legii anuale a bugetului de stat și realizează executarea bugetului de stat.

            Totodată, în limitele competenţelor stabilite prin lege, funcția de contractare şi garantare a împrumuturilor de stat pe piaţa financiară internă şi externă, și gestionarea şi monitorizarea datoriilor interne şi externe ale Guvernului, la fel, îi revine Ministerului Finanțelor.

          Concomitent, Ministerul Finanţelor participă direct la elaborarea politicii fiscale și vamale a statului, a politicii şi evaluării ofertelor în domeniul investiţiilor realizate din contul mijloacelor bugetului de stat, precum şi din contul surselor externe.

           În numele statului, Ministerului Finanţelor participă la încheierea acordurilor bilaterale şi multilaterale în vederea promovării şi protejării investiţiilor, a evitării dublei impuneri şi a combaterii evaziunii fiscale.

            Pe termen mediu, Ministerul Finanțelor își propune să devină expert primar în domeniul de activitate, care să se dezvolte în continuu, cu punerea unui mare accent pe cooperare cu societatea și respectarea opiniilor acestora, pentru a deveni un partener de încredere, corect și deschis, independent și echidistant. Același principiu se referă atât în raționamentul extern, cât și în raționamentul intern al Ministerului, și anume: acțiunile și deciziile Ministerului trebuie să fie efiente din punct de vedere economic.

 

Cariere