Mobile menu
Profile
Educație, Training și Formare
Iași
Centrul de Cercetare și Transfer Tehnologic POLYTECH (CTT Polytech)

Centrul de Transfer Tehnologic (CTT) POLYTECH este o structură fără personalitate juridică, cu autonomie financiara, constituită în cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi”, conform Deciziei Senat nr. 473/13.12.2016. ROF-ul de funcționare a CTT POLYTECH a fost aprobat prin Decizia CA nr. 2513/20.12.2016.

Inițial, CTT POLYTECH a fost autorizat provizoriu pe o perioadă de 12 luni, prin Ordinul de autorizare provizorie nr. 373/10.04.2018, emis de către Ministerul Cercetării și Inovării, pe baza căruia s-a emis Certificatul de autorizare provizorie nr. 88/2018, pe domeniile TIC (Tehnologia Informațiilor și Telecomunicații, Energie, Mediu și schimbări climatice, Eco-Nano-tehnologii și materiale avansate. In luna Aprilie 2019 CTT POLYTECH a obținut acreditarea pe o perioadă de 5 ani, prin Ordinul de acreditare nr. 236/10.04.2019, emis de către Ministerul Cercetării și Inovării, pe baza căruia s-a emis Certificatul de acreditare nr. 108/2019. CTT POLYTECH administrează activități de management și monitorizare pentru proiectele/contractele ce realizează activități de cercetare-dezvoltare-inovare, de transfer tehnologic, proiectare, consultanță, expertiză și prestări de servicii în cadrul Universității. În cadrul CTT POLLYTECH se derulează proiecte în colaborare cu autoritatea contractantă UEFISCDI, proiecte cu finanțare de la Bugetul de stat, contracte în cadrul Planurilor Sectoriale, contracte cu fonduri din finanțări europene și contracte cu părți din sectorul industrial și privat, cu finanțare din resurse proprii.

Serviciile preponderente oferite sunt:

1) asistență directă acordată IMM-urilor pentru identificarea nevoilor și cerințelor lor;

2) identificarea nevoilor de transfer de cercetare, cunoștințe și tehnologie;

3) identificarea și definirea problemelor  care trebuie rezolvate și a nevoilor de inovare;

4) conceperea unui plan de transfer de cunoștințe personalizat pe baza raportului cerere/ofertă;

5) crearea unor instrumente de transfer individualizate, potrivit cerințelor fiecărui beneficiar;

6) cooperarea în dezvoltarea unor produse/tehnologii/servicii/aplicații IT împreună cu utilizatorul final;

7) servicii de audit tehnologic, consultanță și monitorizare tehnică, consultanță de mediu, planificarea producției, optimizarea proceselor industriale și design;

8) accesul firmelor la dotarea tehnică a CTT POLYTECH;

9) servicii de asistență în managementul proprietății intelectuale, protejarea drepturilor industriale, de internaționalizare și acces pe noi piețe;

10) consultanță pentru dezvoltarea strategică a afacerilor, analize de piață interne/externe;

11) servicii de instruire și asistență în domeniul inovării și de analiză a trendurilor tehnologice.