Mobile menu
Profile
AUGUSTIN - ABORDARE INTEGRAT PENTRU SANSE EGALE SI PROSPERITATE

Proiectul AUGUSTIN - ABORDARE INTEGRATĂ PENTRU ȘANSE EGALE ȘI PROSPERITATE, ID 113907 este un proiect strategic de dezvoltare locală integrată a Comunei Augustin din județul Brașov finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Prin măsurile sale integrate, proiectul generează oportunități de îmbunătățire a competențelor profesionale și întărirea capabilităților antreprenoriale, oportunități de ocupare pentru 340 de persoane din Comuna Augustin și crearea a minim 100 de locuri de muncă în Comuna Augustin Jud. Brașov. Totodată proiectul facilitează accesul la măsuri educaționale pentru 150 de preșcolari și elevi din Comună și creează premise de reducere a riscului de abandon școlar inclusiv prin agrenarea părinților/tutorilor în activități specifice. Proiectul sprijină îmbunătățirea serviciilor sociale la nivelul comunei și creează premise pentru dezvoltarea serviciilor medicale și medico-sociale foarte precare din comunitatea vizată. Prin intermediul măsurilor de îmbunătățire a condițiilor de locuit adresate unui număr de minim 200 de gospodării (200 de branșamente individuale la rețeaua de canalizare a comunei, oferirea de pachete de igienizare) și prin reglementarea actelor de proprietate asupra imobilelor pentru 150 de gospodării, proiectul reprezintă o intervenție integrată având ca scop reducerea sărăciei, el promovând un model de dezvoltare socială bazat pe incluziune, șanse egale, solidaritate și responsabilitate socială care contribuie în același timp la competitivitate și la dezvoltarea capitalului uman, în concordanță cu prioritățile strategiei POCU.

Obiectivul general al proiectului îl constituie scăderea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate cu populație de etnie romă (Comuna Augustin, jud. Brașov). Atingerea obiectivului general al proiectului va avea drept rezultat îmbunătățirea situației materiale, sociale și profesionale a 551 de persoane din Comuna Augustin aflate în risc de sărăcie și excluziune socială dintre care minim 155 de etnie romă.

Parteneriatul propus pentru implementarea proiectului „AUGUSTIN - ABORDARE INTEGRATĂ PENTRU ȘANSE EGALE ȘI PROSPERITATE” reunește entități din diverse domenii de activitate, cu experiență relevantă pentru activitățile asumate și o echipă interdisciplinară care asigură expertiza necesară pentru implementarea eficientă a proiectului. Liderul proiectului este Asociația ANCE EUROPE iar partenerii sunt: Primăria Comunei Augustin, Școala Gimnaziala Augustin, Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale (CRFPS) „PRO VOCAȚIE” și Noi Media Print S.A.

Furnizăm forță de muncă calificată pe plan local (județul Brașov) în domeniile:

HORECA - Ajutor de bucătar

Curățenie - Femeie de serviciu

Comerț - Lucrător în comerț

Amenajări peisajistice - Peisajist floricultor / Îngrijitor spații verzi

Construcții drumuri publice - Asfaltator