Mobile menu
Profile
ONG
ASSOC

Asociația Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC a fost înființată pe 13 noiembrie 1995 și activează în domeniul serviciilor sociale dezvoltând activități care vin în sprijinul grupurilor vulnerabile. În anul 2022, ca urmare a validării proiectelor sociale derulate în cei peste 25 de ani de activitate, Asociația Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC a fost recunoscută ca asociație de utilitate publică.

Scop

ASSOC este o organizație care și-a propus încă de la înființare promovarea asistenței sociale în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață a grupurilor defavorizate, iar pentru asta a investit în servicii sociale de calitate. Organizație este dedicată susținerii persoanelor cu dizabilități, vârstnicilor, imigranților, tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului, precum și altor grupuri dezavantaje care necesită integrare și suport.

Servicii sociale

Organizația are șapte servicii sociale licențiate, dintre care pot fi amintite Centrul de Zi pentru Adulți cu Dizabilități, Cantina Socială, Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Adulți cu Dizabilități „Pinochio“, Serviciul de Îngrijire a Vârstnicilor la Domiciliu. Pe lângă acestea, asociația derulează activități umanitare și caritabile prin intermediul Santinela ASSOC, un program de intervenție pentru situații de urgență creat în perioada pandemiei COVID-19 și care a fost reactivat ca urmare a crizei refugiaților din Ucraina.

Proiecte

ASSOC a implementat peste 60 de proiecte cu ajutorul finanțatorilor publici și privați, acestea îmbunătățind calitatea serviciilor sociale, dar și a vieții și dezvoltării competențelor în vederea integrării pe piața muncii a diverselor categorii sociale aflate în situații de risc, în comunitățile în care membrii echipei au fost prezenți.

Proiectul pe care dorim să îl promovăm prin Târgul de Cariere este Tineri NEETs - "Competenți și Ocupați"- Schema de ajutor de minimis "VIITOR PENTRU TINERII NEETs I" - co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: 1. Iniţiativa locuri de muncă pentru tineri. Operațiunea: AP 1/ PI 8.ii/ OS 1.1 & OS 1.2, Obiectivul Specific 1.2 - Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Beneficiar: Lider de proiect - RCG Consulting Group SRL / Partener - Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, Cod MySMIS: 153994).

Rezultate

În prezent, ASSOC este printre furnizorii principali de servicii de asistență socială din Baia Mare și din restul județului, iar la nivel național a devenit un reper de bune practici. Organizația se concentrează și pe încurajarea inovațiilor sociale și economiei sociale. Un exemplu de succes îl reprezintă Restaurant Social & Catering ASSOC, înființat în urmă cu 10 ani pentru integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități și care acum este printre principalii furnizori de servicii de catering din Maramureș. De asemenea, am furnizat - și o facem în continuare -servicii de formare profesională în cadrul unor proiecte destinate integrării pe piața munciiși dezvoltării profesionale a persoanelor și grupurilor vulnerabile.

Misiune, viziune, obiective strategice, valori

Misiune – promovarea asistenţei sociale prin îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a persoanelor defavorizate.

Viziune – să devenim o voce puternică în economia socială, iar proiectele iniţiate de noi să schimbe în bine destinele persoanelor din grupurile vulnerabile social.

Obiective Strategice:

• Promovarea şi dezvoltarea activităţilor de economie socială;

• Organizarea unei structuri de servicii sociale viabile, care să vină în întâmpinarea categoriilor aflate în stare sau la risc de excluziune socială;

• Promovarea participării publice la procesul decizional privind politica socială;

• Promovarea atitudinii de respect faţă de natură şi mediul înconjurător.

Valori: solidaritate, demnitate, parteneriat, responsabilitate socială, respect pentru natură.

Principii: Toate întreprinderile sociale și proiectele noastre se concentrează pe principiile solidarității, şanselor egale şi dezvoltării personale şi profesionale pentru grupurile vulnerabile, marginalizate sau aflate în risc de marginalizare.