Mobile menu
Profile
Recrutare
Brașov
AJOFM Brasov

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Brasov are urmatoarele atributii:
  - asigura si coordoneaza aplicarea politicilor în domeniul ocuparii si formarii profesionale;
  - organizeaza, presteaza si finanteaza, în conditiile legii, servicii de ocupare si formare profesionala a fortei de munca neîncadrate prin compartimentele de specialitate si prin prestatorii de servicii;
  - actioneaza pentru sprijinirea mobilitatii fortei de munca si pentru asigurarea flexibilitatii functionale a pietei muncii;
  - coordoneaza si asigura realizarea prestatiilor pentru înfaptuirea politicii de ocupare si circulatie a fortei de munca pe plan intern si international;
  - organizeaza si asigura, prin serviciile de specialitate, informarea, consilierea si orientarea profesionala a persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca în vederea ocuparii si realizarii echilibrului între cererea si oferta de forta de munca;
  - coordoneaza si realizeaza servicii de preconcediere în situatii de concedieri masive de personal;
  - sustine relatii de parteneriat si cofinantare în crearea de noi locuri de munca, îndeosebi în zonele defavorizate si în cele în care piata muncii este puternic tensionata;
  - aplica procedurile adecvate de gestiune previzionala a cererii si a ofertei de munca conform instructiunilor Agentiei Nationale Pentru Ocuparea Fortei de Munca;
  - asigura aplicarea masurilor de protectie sociala a persoanelor neîncadrate în munca, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  - elaboreaza studii si analize în domeniul ocuparii si formarii profesionale;
  - face propuneri privind elaborarea proiectului bugetului asigurarilor pentru somaj, pentru activitatile specifice în profil teritorial;
  - administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj repartizat si prezinta Agentiei Nationale pntru Ocuparea Fortei de Munca bilantul contabil, contul de executie bugetara si raportul anual de activitate;
  - acrediteaza furnizorii de servicii de specialitate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;
  - propune programe de ocupare de nivel local, sau dupa caz, zonal;
  - elaboreaza în baza indicatorilor sociali stabiliti, programe de activitate anuale, pe care le supune aprobarii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si raporteaza periodic realizarea prevederilor acestora;
  - aplica, la nivel judetean, prevederile referitoare la prestatiile de somaj din cadrul acordurilor bilaterale încheiate de România cu alte state în domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala;
  - realizeaza la nivel judetean masurile cuprinse în Planul de implementare la nivel local a legislatiei armonizate cu acquis-ul comunitar;
  - promoveaza pachetul privind schemele de finantare nerambursabila în colaborare cu Unitatea de Coordonare a Programului, înfiintata în cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
  - organizeaza licitatia de proiecte pentru schemele de finantare nerambursabila;
  - evalueaza si selecteaza proiectele;
  - monitorizeaza si implementeaza proiectele la nivel regional;
  - pregateste si încheie contractele pentru schemele de finantare nerambursabila cu initiatorii de proiecte selectate;
  - raporteaza stadiul implementarii programului catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Unitatea de Coordonare a Programului si Ministerul Integrarii Europene;
  - evalueaza implementarea proiectelor selectate si raportarea rezultatelor catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Unitatea de Coordonare a Programului si Ministerul Integrarii Europene.