Mobile menu
Profile

Internship în domeniul ingineriei instalațiilor (M/F)

Poziții disponibile: 2 poziții
203
0
PART-TIME
Inginerie & Informație tehnologică
Cluj-Napoca
ADENBECK

Descrierea postului

Responsabilitățile programelor de internship sunt specifice fiecarui departament în parte:

- Cunoașterea specificului activității Adenbeck SRL

- Cunoașterea fluxului informational, tehnologic și a modului de lucru specific departamentului în care se va desfășura programul de internship

- Dobândirea experienței profesionale, a abilităților practice și competențelor care sa îi faciliteze o eventuală angajare în cadrul organizației.

 

Criterii de selecție:

- Cunoștințe în domeniul proiectării CAD și al utilizării pachetului Microsoft Office

- Student/ă sau Absolvent/ă al Universității Tehnice - Facultatea de Inginerie a Instalațiilor

- Persoane active, orientate spre acumulare de cunostințe noi și implementarea celor dobândite deja

- Persoană organizată, responsabilă, cu abilități de comunicare și cu spirit de echipă

 

Perioada programelor de internship: 1 lună, începand cu data de 01.11.2022

 

Procedura interna de selectie:

- Curriculum Vitae transmise la adresa b.porumb@adenbeck.at

- Susținere interviu pentru persoanele selectate în baza criteriilor menționate anterior

 

Condiții contractuale:

- Programul de internship se desfăşoară în temeiul contractului de internship, cu respectarea activităţilor specifice stabilite în cadrul acestuia şi a regulamentului intern aplicabil, sub directa coordonare a unui îndrumător.

- Atribuţiile internului sunt prevăzute în fişa de internship, anexă la contractul de internship, nivelul de complexitate al acestora, putand să evolueze treptat pe parcursul programului de internship.

- Durata timpului de muncă este de până la 4 ore pe zi, respectiv de maximum 20 de ore pe săptămână şi se stabileşte prin contractul de internship.

- Cuantumul indemnizaţiei pentru internship este egal cu cel puțin 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă proporţional cu numărul de ore de activitate desfăşurată.

- În cadrul programul de internship, internul poate participa la formele de pregătire desfăşurate in cadrul departamentului, după caz.

- La finalizarea programului de internship se va efectua evaluarea activităţii internului conform prevederilor Legii 176/2018 si se va elibera acestuia certificat de internship.

- Alte beneficii: mediu de lucru placut intr-o echipa dinamică și creativă, stații și tehnologii de lucru performante, posibilitatea de formare profesională și acumulare de experiență, posibilitatea de angajare

Internship în domeniul ingineriei instalațiilor (M/F)
ADENBECK
  • Cluj-Napoca

Alte evenimente