Mobile menu
Profile

Analist, Secia Recuperare Credite Neperformante

Poziții disponibile: O poziție
216
0
FULL-TIME
Bănci & Finanțe & Asigurări
Chișinău
Mobiasbanca – OTP Group

Beneficiile pe care le oferim:

 • Acordarea suportului privind identificarea, analiza şi formalizarea cazurilor de incidente funcționale al sistemului informațional al băncii;
 • Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și avansa în carieră;
 • Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
 • Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
 • Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
 • Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei pentru fiecare zi lucrătoare;
 • Salariu fix + alte avantaje financiare;
 • Program de muncă stabil (Luni - Vineri, 08:30-17:30).


Responsabilități:

 •          Examinează starea financiară a Debitorului și riscurile aferente la etapa intrării dosarului în gestiunea DRCN.
 •          Asigură controlul asupra procesului de transfer a dosarului de la etapa soft la etapa hard recovery, efectuează preluarea fizică a dosarului, conform regulilor stabilite in DNI în vigoare.
 •          Efectuarea operațiunilor zilnice de achitare la creditele neperformante, cu înregistrarea acestora conform regulilor stabilite in DNI în vigoare.
 •         Cooperare activă cu executorii judecătorești/administratorii insolvabilității/debitorii/debitorii ipotecari/fidejusori/terțe persoane în vederea repartizării sumelor recepționate la achitarea creditelor neperformante.
 •          Urmăreşte lunar execuţia planului anual de recuperare a creanţelor pentru clienţii din gestiune, atît la nivel individual, cît și la nivel de echipă;
 •         Perfectează diferite analize cu privire la evoluția portofoliului de credite neperformante, cu raportarea corespunzătoare în formatul și termenii stabiliți, sau la solicitare.
 •          Asigură secretariatul comitetului, cu perfectarea proceselor-verbale a ședințelor și informarea șefului nemijlocit despre neexecutarea deciziilor.
 •         Fundamentează şi propune pentru aprobare casarea din fondul de risc a creanţelor neperformante bilanţiere, conform regulilor stabilite in DNI în vigoare.
 •          Outsourcing: monitorizează activitatea companii de colectare a creanțelor, cu raportarea eficienței acestora.

 

Cerinţe:

 •          Experienţă de muncă în sistemul bancar de minim 2 ai (preferabil tangență cu procesul de creditare);
 •          Experienţă de lucru Excel, rapoarte și prezentări Power Point;
 •          Cunoaşterea  legislaţiei RM şi a actelor normative ale BNM în materia recuperării creanțelor;
 •          Cunoașterea standardelor evidenței contabile RM  în bănci şi a tehnicilor de recuperare;
 •          Informatice: Word, Excel, Power Point;
 •          Cunoaşterea limbii română, rusă, engleza (va constitui un avantaj).

  

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md

Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 337

Analist, Secia Recuperare Credite Neperformante
Mobiasbanca – OTP Group

Alte evenimente