Mobile menu
Profile

inginer mecanic

Poziții disponibile: O poziție
726
0
FULL-TIME
Producție & Tehnică
Iași
ArcelorMittal Tubular Products Iasi

Competente

1.   Intretinerea si repararea utilajelor, masinilor  si instalatiilor;

2.   Monitorizarea zilnica a starii tehnice a utilajelor, masinilor si instalatiilor;

3.   Executarea releveelor dupa piese, ansamble in cadrul reparatiilor curente si al proiectelor de investitii sau modernizari;

4.   Efectuarea mentenantei preventive in vederea micsorarii timpilor de stationare precum si a numarului de reparatii accidentale;

5.   Executarea de proiecte tehnice, propunerea si implementarea solutiilor tehnice in cadrul reparatiilor curente.

6.   ~ncadrarea `n indicatorii de consum specifici privind piesele de schimb, materialele, combustibilii [i alte materiale utilizate `n activitatea de reparatii si pregatire subansamble; 

Cunostinte necesare

 

1.     Cunostinte teoretice si practice de mecanica, hidraulica si pneumatica

2.     Cunostinte utilizare program de proiectare AutoCAD;

3.     Cunostinte de interpretare desen tehnic.


Responsabilitati

 

1.       Monitorizarea func]ion=rii echipamentelor pentru exploatarea `n condi]ii de siguran]= a instala]iilor din zona de responsabilitate;

2.       Asigurarea interven]iilor `n vederea elimin=rii defec]iunilor [i restabilirii func]ion=rii normale a instala]iilor, sistemelor [i echipamentelor electrice din aria liniilor de produc]ie;

3.       Participarea la lucr=rile de revizii tehnice [i repara]ii planificate, `mpreun= cu forma]iile de repara]ii;

4.       Studierea [i oferirea de consultan]= cu privire la aspecte tehnologice ale materialelor, produselor [i proceselor;

5.       Particip= la lucr=rile de investi]ii.

inginer mecanic
ArcelorMittal Tubular Products Iasi

Alte evenimente