Mobile menu
Profile

Ingineri IT&C şi electroalimentare

Poziții disponibile: 30 de poziții
1048
0
FULL-TIME
Servicii & BPO
Serviciul de Telecomunicații Speciale

Serviciul de Telecomunicații Speciale recrutează în vederea încadrării:

 

- ingineri IT&C;

- ingineri sisteme de electroalimentare;

Condiţii generale de recrutare

Candidatul potrivit:

a)   să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;

b) să cunoască foarte bine şi să aibă capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;

c) media examenului de licenţă/masterat/bacalaureat corespunzătoare studiilor postului în care urmează să fie încadrat, să nu fie mai mică de 7,00;

d) să aibă, în principiu, domiciliul stabil sau reşedinţa în localitatea în care se află unitatea în care urmează a fi încadrat;

e) să aibă vârsta de până la 45 ani;

f) să aibă o conduită morală şi civică corespunzătoare;

g) nu fi fost condamnaţi printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie sau să fi executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă şi să nu fie în curs de urmărire penală sau în faza de judecată a procesului penal;

h) să accepte interzicerea sau restrângerea pe perioada activităţii ca militar a unor drepturi şi libertăţi, potrivit legislaţiei în vigoare

i) să fie dispuşi să-şi desfăşoare activitatea în orice zonă a teritoriului naţional şi în afara acestuia, potrivit intereselor şi nevoilor instituţiei.Condiţii specifice de recrutare

I.        Ingineri IT&C:

a.    să fie absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă/master în domeniile inginerie electronică şi telecomunicaţii, ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei, ştiinţe inginereşti aplicate (matematică şi informatică aplicată în inginerie), informatică.

b.    să aibă cunoştinţe în domenii precum:

 

1)    Ingineri IT:

- administrare sisteme de operare (instalare, configurare, securitate, update/upgrade sisteme operare Linux - Debian, Centos etc.);

- administrare baze de date (instalare, configurare, securitate, backup, optimizare baze de date Oracle, PostgreSQL, MySQL);

- administrare platforme de virtualizare (VMWare);

- administrare sisteme informatice (aplicații, servicii, protocoale, web, mail, content video digital, DNS etc.);

- administrare servicii Internet (conexiuni, protocoale, configuraţii, securitate la nivel ISP) şi asociate Internet (LIR, domenii etc.);

 

2)    Ingineri IT specialist în programare web:

-    analiză şi proiectare aplicaţii informatice;

-    dezvoltare de aplicaţii informatice PHP/JavaScript/Java;

-    utilizare framework-uri frontend și backend (Laravel, VueJS, ReactJS, jQuery etc.);

-    utilizare baze de date relaționale și non-relaționale (SQL / NoSQL);

-    cunoștințe de Agile Development (SCRUM, Kanban etc.) și organizare a task-urilor;

-    utilizare VCS pentru versionarea proiectelor (Git);

-    proiectare rapoarte în Jasper Reports.

 

3)    Ingineri IT specialist în programare aplicaţii mobile:

-     dezvoltare de aplicații Android/iOS

-     dezvoltare/integrare de servicii web (REST), SDK-uri 3rd party, Android/iOS framework

-     utilizare VCS pentru versionarea proiectelor (Git).

 

4)    Ingineri comunicaţii:

-  instalare echipamente terminale în reţele de comunicaţii fir (switch, router) şi radio (IDU, ODU, antene);
- configurare și administrare echipamente în reţele de comunicaţii fir şi radio;
- definire și implementare configurații pentru servicii de comunicaţii fir şi radio;
- proiectare arhitecturi pentru reţele de comunicaţii fir şi radio;
--operare, mentenanță și monitorizarea infrastructurii și serviciilor în cadrul rețelelor de comunicaţii fir şi radio;

II.            Ingineri sisteme de electroalimentare:

a.    să fie absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă/master în domeniile
- inginerie electrică şi energetică

             b.    să aibă cunoştinţe în următoarele domenii:

-   proiectarea şi dimensionarea echipamentelor/sistemelor de electroalimentare;

-   întocmirea caietelor de sarcini pentru achiziţia echipamentelor de electroalimentare (staţii de energie, surse neîntreruptibile, grupuri electrogene, alte sisteme conexe);

-   organizarea, administrarea şi întreţinerea tablourilor de distribuţie, circuitelor de forţă şi iluminat, a grupurilor electrogene, a sistemelor integrate de electroalimentare;

Ingineri IT&C şi electroalimentare
Serviciul de Telecomunicații Speciale

Alte evenimente