Mobile menu
Profile

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

Poziții disponibile: O poziție
842
0
FULL-TIME
Educație, Training și Formare
Iași
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”

www.cmmi.tuiasi.ro

A. Programul de studii universitare de MASTER reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare. Facultatea de  Construcții de Mașini și Management Industrial oferă programe de pregătire cu durata de 4 semestre (120 credite), la forma de învăţământ de zi, în vederea extinderii şi perfecţionării pregătirii atestate prin diploma de studii universitare. Studiile academice universitare de Master se finalizează cu susţinerea unei disertaţii. Absolvenţii primesc diplomă de studii academice universitare de Master în următoarele domenii:

Domeniul:  Inginerie Industrială / Programele: 

 • Concepția și fabricația asistată de calculator
 • Managementul și tehnologia producției
 • Sisteme micromecanice
 • Tehnologii avansate de fabricație        

Domeniul:  Inginerie Mecanică / Programul: 

 • Mecanica Fluidelor aplicată

Domeniul:  Inginerie și management / Programul: 

 • Antreprenoriat industrial

Informații privind  programele de master regăsiți AICI!

B. Programul de studii universitare de DOCTORAT reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare.

Doctorat la CMMI: Iată următoarea ta provocare, iată calea ta către un nou univers intelectual, cel al studiilor doctorale, al pregătirii, performanţelor şi dorinţelor tale de a  evolua într-o nouă formă de specializare. Noi vă oferim oportunitatăți și perspective, voi veniți cu provocările. Împreună dăm viață mașinilor !

 Tradiții, priorități și perspective de cercetare:

 • Dezvoltarea și optimizarea proceselor de prelucrare prin așchiere,deformare plastică și metode neconvenționale.
 • Fabricarea și prelucrarea materialelor plastice,compozite și biocompozite
 • Proiectare axiomatică,simulare și analiză cu element finit
 • Modelare şi simulare asistată în optimizarea structural-funcţională a sistemelor şi echipamentelor de fabricaţie.
 • Identificarea, definirea şi valorificarea unor noi paradigme ale demersului ştiinţific prin algoritmizarea proceselor de creaţie tehnică
 • Monitorizare şi diagnoză asistată de calculator a proceselor şi sistemelor de fabricaţie.
 • Tehnologii și surse regenerabile de energie. Energia hidro și eoliană.Turbine-concepție,proiectare,optimizare.

 Informații privind  programele de doctorat regăsiți AICI!

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”
 • Iași

Alte evenimente