Mobile menu
Profile

Manager proiect

Poziții disponibile: 3 poziții
889
0
FULL-TIME

RoMarketing recrutează Manager de proiect pentru compania  CONSTRUCȚII ERBAȘU.

 
CERINȚE:

Studii superioare în domeniul construcţiilor;

Cursuri de specializare postuniversitare de management; 

Cursuri de Project Management;

Experienţă minim un contract de tip FIDIC finalizat cu succes;

Cunoaşterea limbii engleze costitue un avantaj; 

Operare PC: Word, Excel, alte programe – în funcţie de proiect;

Capacitate de concentrare, analiză şi sinteză; 

Capacitate de previziune a evenimentelor; 

Abilităţi de negociere; 

Capacitate de a stabili relaţii, toleranţă, calm, perseverenţă; 

Abilităţi de comunicare interpersonală; 

Adaptabilitate la sarcini de lucru schimbătoare, la situaţii de criză; 

Echilibru emoţional, constanţă în atitudine; 

Capacitate de decizie şi asumarea responsabilităţii; 

Compeţente de a lucra în echipa; 

Atitudine pozitivă şi abilităţi de a mobiliza echipa din subordine; 

Spirit creativ şi inovator; 

Preocupare permanentă pentru ridicarea nivelului profesional individual şi al echipei de proiect. 


RESPONSABILITĂȚI:


Coordonează activităţile din cadrul proiectului supervizând direct echipele tehnice, consultanţii şi pe alţi colaboratori implicaţi;

Stabileşte relaţii de colaborare pe termen lung cu partenerii, clienţii, beneficiarii şi finanţatorii proiectului;

Pregăteşte bugetul şi cash-flow-ul proiectului pentru contractele finale în conformitate cu propunerea înaintată, cu comentariile beneficiarului şi cu activităţile prevăzute a se desfăşura in cadrul proiectului, asigurând resursele necesare bunei desfăşurări a acestuia;

Monitorizează în timp progresul atins faţă de obiectivele propuse şi redactează rapoarte lunare catre finanţatori, parteneri şi beneficiari cu respectarea datelor prevăzute în contracte;

Asigură circulaţia informaţiei în cadrul proiectului şi pentru alte compartimente ale organizaţiei, organizând periodic întâlniri cu echipa de proiect şi prezentând proiectul celorlalte compartimente;

Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului şi informează la timp echipa de management despre problemele apărute şi pe care nu le poate rezolva la nivelul său;

Arhivează corespunzător toată documentaţia legată de proiect;

Pregateşte noi proiecte care valorifică expertiza existentă la nivelul organizaţiei şi rezultatele proiectelor anterioare şi face propuneri de buget pentru fiecare proiect în parte, pe care le înaintează spre aprobare directorului economic;

Face propuneri de îmbunătăţire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienţa atingerii obiectivelor propuse;

Evaluează impactul proiectului şi îl comunică conducerii, finanţatorilor şi partenerilor de proiect;

Stabileşte, conform structurii organizatorice şi ROF, sarcinile şi responsabilităţile personalului din subordine, în baza fişelor de post;

Motivează echipa de proiect prin comunicare şi prin evaluarea permanentă a subordonaţilor directi;

Verifică pontajul lunar pentru personalul din subordine şi-l transmite compartimentului Resurse Umane;


Manager proiect
RoMarketing
  • Arad
  • Deva

Alte evenimente