Mobile menu
Profile
Altele
Iași
Ministerul Apărării Naționale

ALEGE CARIERA MILITARĂ!

De ce să alegem cariera militară?

     Cariera este o succesiune de posturi şi poziţii, situate pe diferite niveluri ierarhice, pe care un individ le poate ocupa la un moment dat, în funcţie de nivelul de pregătire şi experienţa profesională dobândită. Cariera militară presupune în plus demonstrarea de către indivizi a unui nivel înalt al potenţialului motivaţional-aptitudinal, care utilizat în mod corespunzător poate conduce la obţinerea unor satisfacţii profesionale care pot fi acumulate cu greu în alt domeniu.

     Avantajele alegerii carierei militare constau în: educaţie gratuită în instituţiile militare de învăţământ acreditate conform celor mai înalte standarde naţionale şi internaţionale, siguranţa locului de muncă şi un venit peste media veniturilor de la nivel naţional, posibilităţi de afirmare şi dezvoltare a carierei după reguli bine stabilite, la care se adaugă măsurile de protecţie socială specifice.

     Mai mult instituţia militară oferă tinerilor posibilitatea de a-şi defini personalitatea, de a lucra într-un mediu dinamic, organizat şi competitiv, oportunitatea de a călători şi de a cunoaşte oameni şi locuri noi.

 

Care este oferta educaţională pentru anul de învăţământ 2017-2018?

     Principala sursă de provenienţă a resurselor umane din cadrul Ministerului Apărării Naţionale o constituie instituţiile militare de învăţământ.

     Ministerul Apărării Naţionale, prin intermediul Biroului informare-recrutare din Centrul Militar Zonal Iaşi, participă la această ediţie a Târgului de cariere Iaşi, cu o ofertă educaţională de excepţie:

    1. la colegiile naţionale militare:

     - Colegiul Național Militar “Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc: 120 locuri;

     - Colegiul Național Militar “Dimitrie  Cantemir” Breaza: 120 locuri;

     -Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia: 120 locuri;

     -Colegiul Național Militar “Tudor Vladimirescu” Craiova: 120 locuri;

     Total = 480 locuri

     Sunt acceptaţi candidaţi (fete şi băieţi) care fac dovada promovării evaluarea/testelor naţionale sau care sunt în clasa a VIII-a şi care nu depăşesc vârsta de 16 ani în cursul acestui an, iar termenul limită de depunere a dosarului este de 24.03.2017.

     2. la academiile militare (formarea ofiţerilor licenţiaţi) / instituţii de învăţământ acreditate ARACIS cu calificativul "GRAD RIDICAT DE ÎNCREDERE"

     - Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu : 190 locuri;

     - Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” Braşov: 158 locuri;       

     - Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa : 65 locuri;      

     - Academia Tehnică Militară - Bucureşti : 150 locuri;

     - Institutul Medico-Militar - Bucureşti şi Tg. Mureş: 50 locuri.

     Total = 613 locuri

     Sunt acceptaţi  candidaţi (fete şi băieţi) cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta până în 26 de ani/ 24 de ani pentru aviaţie-naviganţi împliniţi în cursul anului 2016 iar termenul limită de depunere a dosarului este de 14.04.2017.

     3. la şcolile postliceale militare (pentru formarea maiştrilor militari)

    - Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre “Basarab I”  Piteşti:    191 locuri;

    - Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene “Traian Vuia” din  loc. Boboc jud. Buzău: 98;

    - Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale “Amiral Ion Murgescu” Constanţa: 94.

     Total = 383 locuri

     Sunt acceptaţi candidaţicandidaţi (fete şi băieţi) cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta până în 28 de ani împliniţi în cursul anului 2016, iar termenul limită de depunere a dosarului este de 05.05.2017.

 

Care sunt etapele care trebuie parcurse pentru accesul în sistemul de învăţământ militar?

     Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii vor parcurge următoarele etape:

     - prezentarea ofertei educaţionale şi a conţinutului dosarului de candidat la sediul Biroului Informare – Recrutare  din cadrul Centrului Militar Zonal Iaşi;

     - efectuarea unui examen medical la o clinică militară (cea mai apropiată fiind Spitalul Militar Iaşi);

     - definitivarea dosarului de candidat, la sediul Biroului Informare – Recrutare din cadrul Centrului Militar;

     - susţinerea testelor motivaţional-aptitudinale, care sunt apreciate cu "Admis" sau "Respins" (de evaluare psihologică şi de evaluare a aptitudinilor fizice), la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare - Câmpulung Moldovenesc;

     - participarea la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ.

 

Unde mă pot adresa pentru detalii referitoare la cariera militară?

     Pentru detalii, participanţii la Târgul de cariere se pot adresa personalului recrutor prezent la standul de promovare a profesiei militare din cadrul Târgului de cariere Iaşi.

     De asemenea, pentru candidaţii cu domiciliul în judeţul Iaşi activitatea de recrutare se desfăşoară la sediul Centrului Militar Zonal Iaşi, situat în strada Arh.G.M. Cantacuzino nr. 20, zilnic de luni până vineri între 08.00-16.00 (marți până la orele 18.30), iar informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele 0332/414892, 0232/264491 int. 112, 137 sau pe adresa de email: recrutare_iasi@mapn.ro.