Mobile menu
Profile
Educație, Training și Formare
Iași
Departamentul „Servicii pentru Studenți și Absolvenți” (DSSA)

Departamentul de Servicii pentru Studenți și Absolvenți (DSSA) a fost înființat în anul 2014 în urma integrării unor servicii existente la nivelul Universității, încă din 1997 dar și a două centre noi, înființate în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană, în scopul oferirii de servicii și activități adaptate la dinamica și cerințele economice și sociale de astăzi.

În prezent, DSSA reunește patru centre, care prin specialiștii săi oferă servicii integrate studenților, potențialilor studenți (liceeni, olimpici etc.), precum și absolvenților Universității noastre. Principiul de bază al DSSA constă în integrarea serviciilor pentru studenți pe axa temporală a vieții de student in UAIC:

• orientarea in carieră înainte de admiterea în UAIC
• studenția în cadrul ciclurilor licență, masterat, doctorat
• absolvirea studiilor
• inserția pe piața muncii și integrarea in comunitatea alumni a UAIC

Pe lângă activitățile din cele patru centre, DSSA este implicat direct în coordonarea Clubului IQ Iași, primul club al olimpicilor naționali și internaționali din România și în dezvoltarea de proiecte culturale și artistice cu și pentru studenții din UAIC, unul dintre aceste proiecte fiind Corala „Universitas”.