Mobile menu
Profile

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Poziții disponibile: O poziție
285
0
FULL-TIME
Educație, Training și Formare
Iași
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”

www.etti.tuiasi.ro 

A. Programul de studii universitare de MASTER reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare. Facultatea de  Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației oferă programe de pregătire cu durata de 4 semestre (120 credite), la forma de învăţământ de zi, în vederea extinderii şi perfecţionării pregătirii atestate prin diploma de studii universitare. Studiile academice universitare de Master se finalizează cu susţinerea unei disertaţii. Absolvenţii primesc diplomă de studii academice universitare de Master în următoarele domenii:

Domeniul:  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale / Programele: 

 • Radiocomunicații digitale
 • Rețele de comunicații
 • Sisteme avansate în electronica aplicată
 • Sisteme electronice inteligente și informatică industrială
 • Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor
 • Sisteme de control în automobile (cu predare în limba engleză - Automotive electronic control systems)
 • Tehnologii informatice pentru telecomunicații (cu predare în limba engleză - Information technologies for telecommunications)

Informații privind admiterea 2020 la programele de master regăsiți AICI!

B. Programul de studii universitare de DOCTORAT reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare.

Domeniul: Electronicii si telecomunicațiilor

 

Găsiți în voi puterea de a va urma visurile și ințelepciunea de a alege visurile care trebuie urmate și alegeți o perfecționare profesionalâ prin doctorat într-un domeniu de vârf al cercetării științifice actuale !


Domeniului; Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale


Tradiții, priorități și perspective de cercetare:
 •  Modelarea fenomenelor fizice în nanostructuri; metamateriale și nanotehnologii
 • Comunicații wireless (Retele inter și intra vehiculare,  Rețele de senzori,  IoT, Software-defined-radio, Securitatea și confidențialitatea comunicațiilor)
 • Securitatea cibernetică (Algoritmi de criptare și compresie a informației, Turbo coduri)
 •  Electronică pentru automobile (Sisteme de injecție de combustibil și aprindere a motoarelor cu aprindere prin scânteie, Sisteme de achiziție și testare pentru mașină, Echipamente pentru testare)
 • Tehnologii inteligente și interfațare om-calculator (Recunoașterea stărilor emoționale, Analiza și sinteza semnalelor vocale, Realitate virtuală si augmentată, Sisteme bioinspirate,  Aplicații medicale cu prelucrarea semnalelor biologice, Diagnoză și sisteme de suport în diagnoză pe baza semnalelor biomedicale, Procesarea și extragerea de informații din semnalele biomedicale, utilizând algoritmi  inteligenți
 • Robotica (Sisteme robotice umanoide, Sisteme de recunoaștere și de orientare optice, Roboți mobili/autonomi, Sisteme robotice inteligente, Algoritmi de comandă și control a sistemelor robotice de tip dronă, Sisteme integrate de telemonitorizare)
 • Ingineria sistemelor de programare (Big Data – procesare, stocare, analiză și inferențe, Cloud computing – prelucrări, stocări, clasificări inferențe de date, Securitatea sistemelor informatice,  Virtualizări, Aplicații Web, IoT (Internet of Things)
 • Aplicații ale arhitecturilor de rețele neurale de tip Deep Learning: (Detecția și recunoașterea semnelor de circulație, a pietonilor și mașinilor, Îmbunătățirea calității imaginilor captate în condiții meteo nefavorabile, Calculul informației de adâncime din imagini statice, Segmentare semantică, Recunoașterea gesturilor)

Informații privind admiterea 2020 la programele de doctorat regăsiți AICI!
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”
 • Iași

Alte evenimente