Mobile menu
Profile
Altele
Politia de Frontiera a Republicii Moldova

Poliţia de Frontieră este organul administraţei publice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova, care îşi exercită atribuţiile şi implementează politica statului în domeniul managementului integrat al frontierei de stat, prevenirea şi combaterea criminalităţii transfrontaliere.

Atribuţiile Poliţiei de Frontieră sunt reglementate prin acte normativem conform următoarelor competenţe:

  1. În domeniul supravegherii şi controlului trecerii frontierei de stat;

  2. În domeniul combaterii migraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere;

  3. În domeniul promovării politicii privind combaterea migraţiei ilegale, managementul integrat al frontierei de stat şi gestionarea sistemelor informaţionale de evidenţă a datelor.

În exercitarea atribuţiilor care îi revin, Poliţia de Frontieră are următoarele obligaţii:

  1. să nu permită trecerea frontierei de stat prin punctele de trecere persoanelor care nu deţin acte valabile sau care au încălcat legislaţia ce reglementează intrarea, ieşirea, tranzitul şi şederea pe teritoriul Republicii Moldova;

  2. să reţină, la solicitarea autorităţilor competente, persoanele date în căutare în cazul în care acestea se eschivează de la urmărire sau de la pedeapsa penală, precum şi să reţină persoane în alte cazuri prevăzute de legislaţie;

  3. să asigure autorizarea trecerii frontierei de stat, inclusiv în mod simplificat, în condiţiile şi în modul stabilit de tratatele încheiate cu statele vecine şi de legislaţie;

  4. să asigure autorizarea trecerii frontierei de stat de către formaţiunile de salvare şi de restabilire în cazul situaţiilor excepţionale, generate de accidente de proporţii, catastrofe sau calamităţi naturale, în condiţiile prevăzute de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de actele normative în vigoare;

  5. să însoţească mijloacele de transport şi să plaseze în acestea patrule pentru excluderea posibilităţii de îmbarcare/debarcare a persoanelor înainte sau după efectuarea controlului;

  6. să oprească, să controleze şi să reţină mijloacele de transport pentru a împiedica încălcarea regimului frontierei de stat, regimului zonei de frontieră sau a regimului în punctele de trecere a frontierei de stat în zona de competenţă.

Pentru asigurarea realizării sarcinilor de prevenire şi combatere a criminalităţii transfrontaliere, inclusiv a traficului de fiinţe umane, a organizării migraţiei ilegale, a trecerii ilegale a frontierei de stat, a contrabandei, a falsificării şi folosirii frauduloase a documentelor, Poliţia de Frontieră, în limitele stabilite de legislaţie, exercită urmărirea penală, constată şi examinează contravenţiile, întreprinde expertiza judiciară, efectuează măsuri speciale de investigaţie.

Poliţia de Frontieră îşi exercită atribuţiile în limitele zonei de frontieră şi ale punctelor de trecere a frontierei de stat, iar în cazul combaterii migraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere – şi în afara acestei zone.

În scopul dezvoltării instituţionale şi a managementului integrat al frontierei, Poliţia de Frontieră iniţiază, promovează, implementează şi gestionează proiecte şi programe, inclusiv pentru obţinerea asistenţei externe din partea organizaţiilor internaţionale şi a altor ţări.