Mobile menu
Profile

Responsabil SSM

Poziții disponibile: O poziție
1286
0
FULL-TIME

Candidat Ideal

 •         Certificat de absolvire curs SSM;
 •         Reprezintă avantaj alte cursuri în domeniu (mediu, substanțe periculoase, deșeuri, etc);
 •         Experienta în domeniu;
 •         Cunoștințe bune de MS Office;
 •         Abilități de organizare/planificare;
 •         Abilități foarte bune de comunicare și lucru în echipă;
 •         Disponibilitate de deplasare între punctele de lucru (doar pe teritoriul României);
 •         Permis de conducere categoria B.

Responsabilități

 •         Verificarea documentației de SSM de la punctele de lucru existente, în baza recomandărilor și instruirii primite de la serviciul extern de SSM;
 •         Colaborarea cu punctele de lucru și serviciile externe de SSM din fiecare locație, în vederea coordonării măsurilor de prevenire și protecție în fiecare locație;
 •         Evidența echipamentelor de muncă și urmărirea verificărilor periodice ale acestora;
 •         Verificarea cunoașterii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul SSM, stabilite prin fișa postului;
 •         Întocmire raportări, situații centralizatoare privind cantitățile de deșeuri gestionate pe tip de material și cod de deseu;
 •         Întocmire anexe pentru aprobarea transporturilor de deșeuri periculoase;
 •         Centralizare rapoarte primite de la punctele de lucru privind ambalajele puse pe piață;
 •         Întocmire Registru de evidență export deșeuri.

Beneficii

 •         Pachet salarial atractiv (salariu, tichete de masă, asigurare de sănătate);
 •         Formare profesională;
 •         Posibilitatea de a lucra într-o echipă dinamică și stabilă;

Despre Companie

Clientul nostru deține o experiență de peste 20 de ani în administrarea sistemelor de manipulare a deșeurilor.

Responsabil SSM
Corporactive Consulting
 • Oradea

Alte evenimente