Mobile menu
Profile
ONG
Chișinău
Consiliul Național al Tineretului din Moldova ( CNTM )

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura asociativă a 60 de organizații de tineret, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele acestora în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret, servește drept platformă națională unică a sectorului asociativ de tineret. Este fondat la 18 februarie 1999 și activează în baza principiilor de organizare: solidaritate, autonomie organizațională, transparență, eligibilitatea organelor de conducere, profesionalism, etc.

CNTM promovează, împuternicește, încurajează, implică, reprezentă și susține interesele tinerilor, contribuind la dezvoltarea structurilor asociative de tineret, prin desfășurarea programelor și activităților de intruire, informare, lobby și consultare. Având mai multe direcții de activitate, CNTM dorește să mărească numărul tinerilor în structurile de conducere, să-i implice în procesul de luare a deciziilor, să le formeze spiritul civic, promovând voluntariatul.