Mobile menu
Profile

Expert principal al Direcției organizare și gestiune TIC

Poziții disponibile: O poziție
425
0
FULL-TIME
Bănci & Finanțe & Asigurări
Chisinau
Banca Naţională a Moldovei

Obiectivele postului

În calitate de expert principal vei putea juca un rol crucial în realizarea obiectivelor BNM, contribuind pe mai multe arii precum:

 • Planificare Strategică și Implementare Strategie TIC: Vei face parte din echipa responsabilă de planificarea strategică și implementarea inițiativelor pe domeniul TIC, contribuind la transformarea BNM și sprijinind realizarea celor mai interesante și inovative proiecte. Vei identifica nevoile și oportunitățile de optimizare a sistemelor și serviciilor TIC în vederea sprijinirii obiectivelor lor operaționale și strategice.
 • Arhitectură de scară largă: Vei contribui la dezvoltarea acestui domeniu și învățarea din experiențe noi, pentru a crește nivelul de maturitate al organizației în gestionarea arhitecturii de scară largă, conform celor mai bune practici în domeniu;
 • Proiecte și inițiative TIC: Alături de alți colegi vei fi activ implicat în diverse proiecte extraordinare, de la conceptualizarea ideilor până la implementarea acestora, facilitând astfel realizarea eficientă a funcției de Coordonator TIC atribuită Direcției organizare și gestiune TIC;
 • Sistemul de Management al Serviciilor TIC: Vei fi implicat la îmbunătățirea și dezvoltarea sistemului de management al serviciilor TIC, având la bază acces la bunele practici și instrumente versatile;
 • Gestiune Eficientă a Resurselor TIC: Vei juca un rol crucial în gestionarea eficientă a resurselor TIC, inclusiv bugetul, achizițiile și proiectele, pentru a asigura utilizarea rațională a resurselor și maximizarea valorii adăugate pentru BNM.

 

Cerințe minime obligatorii față de candidat:

 • Studii: Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale sau în domeniul financiar.
 • Experiență: Experiență generală în domeniul TIC de cel puțin 1 an.
 • Competențe lingvistice: Cunoașterea fluentă a limbii române și cunoașterea avansată a limbii engleze.
 • Abilități:
    - Abilități Analitice și de Problem-Solving: Capacitatea de a analiza situații / probleme complexe, de a descrie sau expune în mod structurat și clar problematica analizată și de a propune soluții conceptuale și arhitecturale adecvate.
    - Abilități de Comunicare: Abilități excelente de comunicare orală și scrisă pentru a comunica eficient cu diverse părți interesate, inclusiv cu membrii echipei, cu managementul și cu contrapărțile externe. Capacitatea de a traduce termeni tehnici în limbaj accesibil și de a comunica beneficiile și riscurile diferitelor soluții tehnologice, sau abordări pentru implementare.
    - Abilități de Adaptabilitate și Învățare Continuă: Capacitatea de a te adapta rapid la schimbările tehnologice și de a învăța continuu pentru a-ți menține cunoștințele și competențele actualizate. Disponibilitatea de a aborda și de a învăța noi tehnologii și concepte într-un mediu în continuă schimbare.
 • Atitudini: Responsabilitate, obiectivitate, receptivitate la idei noi, conduită morală și profesională înaltă, spirit de inițiativă, lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, spirit de observație și tendință de dezvoltare profesională continuă.

Cerințe Suplimentare ce vor Constitui un Avantaj:

 • Preferabil media pentru examenul de licență și pentru anii de studii ≥ 8.
 • Experiență specifică în unul sau mai multe din domeniile referitoare la planificarea strategică pentru TIC, planificarea bugetului TIC, planificarea și organizarea proiectelor TIC, planificarea și organizarea achizițiilor TIC, gestionarea arhitecturii TIC, gestionarea metodologiei și proceselor TIC, a contractelor și relațiilor contractuale cu terțe părți, gestiunea portofoliului de servicii TIC etc.
 • Deținerea certificatelor sau cunoașterea metodologiilor de referință în domeniul TIC (ex. Cobit 2019, ITIL, TOGAF etc.).

 

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

 

Termenul pentru depunerea CV-urilor este:

 • 24 aprilie 2024.

 

Expert principal al Direcției organizare și gestiune TIC
Banca Naţională a Moldovei
 • Chișinău

Alte evenimente