Mobile menu
Profile

Consilier juridic, Direcția avizare juridică și contencios

Poziții disponibile: O poziție
395
0
FULL-TIME
Bănci & Finanțe & Asigurări
Chisinau
Banca Naţională a Moldovei

Scopul postului

 • Consilierul juridic în Direcția avizare juridica si contencios îndeplinește sarcinile trasate şi desfășoară activitățile atribuite direcției, în special acordă asistență și consultanța juridică necesară întru asigurarea legală a exercitării atribuţiilor BNM și a bunei funcţionări interne a BNM.

 

Domeniile de activitate ale Direcției avizare juridică și contencios:

 • Avizarea sub aspectul legalităţii a proiectelor actelor cu caracter individual ale BNM (hotărâri, autorizații, permisiuni, aprobări etc.), emiterea opiniilor juridice și acordarea consultanței juridice în domeniile: autorizare, supraveghere și rezoluție bancară, autorizarea operațiunilor valutare, reprezentarea și susținerea apărărilor în interesele BNM în instanțele de judecată.

 

Cerințe minime obligatorii față de candidat:

 • studii de licență și masterat în drept cu media generală pe anii de studii pentru ambele programe de studii de cel puțin 9 (pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţământ respective, care urmează a fi echivalente cel puțin cu nota 9).
 • experiența profesională (vechime în muncă) în domeniul juridic dobândită după obținerea diplomei de licență de cel puțin 2 ani;
 • competențe lingvistice: cunoaşterea fluentă a limbii române și cunoașterea bună a limbii engleze (vorbire și scriere). Dovada cunoașterii limbii engleze se va face prin prezentarea unui certificat emis de o instituție acreditată, a documentului privind obținerea unor studii universitare cu predare în limba engleză sau privind experiența profesională obținută într-un mediu anglofon. Dacă niciunul dintre aceste documente nu poate fi prezentat, candidatul va fi supus unui test de evaluare a competențelor lingvistice.

Alte cerințe:

 • cunoștințe temeinice în domeniul dreptului, abilități bune de argumentare, analiză și sinteză, de elaborare a documentelor juridice complexe (opinii juridice, referințe, avize), abilități de comunicare, colaborare și lucru în echipă.

 

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

 

Termenul pentru depunerea CV-urilor este:

 • 23 aprilie 2024.

 

Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158 sau 022- 822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografia:

 • Constituția Republicii Moldova
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018
 • Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei
 • Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară
 • Legea nr.982/2000  privind accesul la informaţiile de interes public
 • Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor
 • Legea nr.232/2016 privind redresarea si rezoluția băncilor
 • Legea nr.92/2022 privind activitatea de asigurare și reasigurare
 • Codul civil al RM nr.1107/2003
 • Legea nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni
 • Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Consilier juridic, Direcția avizare juridică și contencios
Banca Naţională a Moldovei
 • Chișinău

Alte evenimente