Mobile menu
Profile
ONG
Asociatia Europeana a Studentilor in Drept - ELSA

Asociația Europeană a Studenților în Drept - ELSA este o asociație internațională non-profit, apolitică și independentă, condusă de și pentru studenții de la Facultățile de Drept! . În 2014 ELSA Republica Moldova a devenit o sucursală a ELSA Internațional și exercită misiunea acesteia la nivel local.

Organizația este formată din : Biroul Național, Biroul Local , Directori și nemijlocit membrii asociației. Biroul Național este organul de conducere a organizației și este format din opt membri, având următoarea componență: Președinte, Secretar general, Trezorier și Vicepreședinți de departamente , aceștea fiind: Vicepreședinte Responsabilitatea Socială Vicepreședinte Marketing Vicepreședinte Competiții Vicepreședinte Dezvoltare Academică Vicepreședinte Dezvoltare Profesională. Prin urmare Bordului National îi revine responsabilitate de a gestiona o bună funcționare a organizației prin elaborarea unor noi strategii de dezvoltare, cât și realizează activități de promovare în masa asociației, la fel bordul Național exercită funcțiile de planificare evenimentelor la nivel național și internațional, coordonare cu bordurile locale, monitorizare membrilor etc . La nivel local avem 3 grupuri: ELSA ULIM, ELSA USM, ELSA ASEM. Fiecare grup este format din 3 departamente:

  • Departamentul Responsabilitate Socială-concursuri de eseuri, dezbateri, traininguri, workshopuri;

  • Departamentul Dezvoltare Academică- paneluri de discuții, mese rotunde, vizite instituționale;

  • Departamentul Competiții- procese simulate, rezolvare de spețe.

Prin proiectele și evenimentele noastre, putem avea un impact asupra comunității noastre locale și contribuim la un obiectiv mai mare de promovare a educației juridice și de conștientizare. Elsa vă oferă oportunitatea să participați la conferințe naționale/internaționale, să faceți networking cu profesioniști din domeniul juridic, să participați la procese simulate, dar și la stagii de practică în instituțiile de drept din țară.

ELSA îți permite să comunici cu studenții de la drept din întreaga Europă și să dobândești experiență practică în domeniul juridic. La fel implicarea dumneavoastră în calitate de voluntar vă va face cv-ul mai impunător!