Mobile menu
Profile

Planificator Productie

Poziții disponibile: 2 poziții
85
0
FULL-TIME
Auto & Automotive
Ghimbav
JOYSONQUIN Automotive Systems Romania SRL

Cerințe:

Studii universitare finalizate (domeniul tehnic/economic);

Experiență pe un post similar în industrie (de preferat industria automotive);

Cunoștințe de lucru ERP (de preferat SAP);

Cunoștințe principii și metode planificare producție;

Cunoștinte Supply Chain Management;

Cunostințe sisteme de livrare (JIT, JIS, Kanban);

Cerințe specifice ale clientului;

Engleză – nivel avansat;

MS Office;

Excelente abilități de comunicare (scris/vorbit);

Bune abilități în managementul timpului (organizare, prioritizare, planificare), comunicare;


Responsabilități:

Asigură necesarul de piese solicitate de către clienţii de care raspunde printr-o planificare optimă a livrarilor;

Urmăreşte în permanenţă stadiul îndeplinirii planului de către producţie și că livrarea se face în termenul stabilit, iar dacă sunt semnalate probleme în realizarea lui de  către colegii din producție,  coordonează rezolvarea acestora;

Gestionează relaţia cu clienţii finali, cu centrala şi cu firmele de logistică externe ale clientilor (acolo unde este cazul);

Asigură stocuri optime de piese finite, semifinite şi materii prime / anumite materiale auxiliare;

Urmăreşte fluctuaţiile cererii clienţilor şi intervine şi semnalează când apar probleme (cantităţi care depășesc capacitatea, piese comandate fără respectarea duratei de aprovizionare etc.);

Cunoaște și are acces la toate portalurile clienților și la aplicațiile logistice pe care le folosește;

Se asigură că planificarea si capacitatea producției este adecvată (ținand cont de informațiile primite de la departamentele implicate referitoare la: echipamentele, materialele si forța de muncă necesară pentru finalizarea planului;

Evaluează procesele curente de producție și recomandă îmbunătățiri atunci când este cazul;

Rezolvă eventualele probleme de producție care țin de aria sa de activitate și escaladează problemele nerezolvate către următorul nivel;

Colaborează în permanenţă cu întreg departamentul de logistică și cu celelalte departamente suport ale companiei;

Oferă sprijin în punerea în aplicare a conceptelor de logistică și de extindere a acestora;

Coordonează lansările în fabricaţie conform comenzilor şi stabileşte priorităţiile de fabricaţie;

Monitorizează stocurile şi ieşirea gamelor din producția de serie;

Participă şi coordonează inventarele pentru gamele de care răspunde;

Oferă suport / consultanță colegilor noi din departament,  privind teme specifice activității, ajutând la  dezvoltarea echipei pentru realizarea obiectivelor și a indicatorilor de performanță;

Adoptă în mod constant standarde înalte de conduită prin exemplul personal setând astfel așteptări fiecărui membru al echipei cu privire la standardele comportamentale așteptate de la ei.


Planificator Productie
JOYSONQUIN Automotive Systems Romania SRL
  • Brașov

Alte evenimente