Mobile menu
Profile

Economist, Directia evaluare si monitorizare risc de conformitate

Poziții disponibile: O poziție
224
0
FULL-TIME
Bănci & Finanțe & Asigurări
Chișinău
MoldindconbankResponsabilități specifice:

·         Examinează, coordonează și avizează proiectele documentelor normative interne ale Băncii, în scopul asigurării conformităţii acestora cu cadrul legal în vigoare şi cu alte DNI ale Băncii care au tangenţă cu documentele elaborate

·         Elaborează şi/sau coordonează documentele normative interne de ordin general care ţin, în special, de guvernanţa corporativă a Băncii, conduita şi etica profesională ş.a.

·         Elaborează şi monitorizează îndeplinirea Planurilor privind actualizarea documentelor normative interne ale Băncii

·         Monitorizează impactul modificărilor actelor normative asupra activităţilor Băncii şi notifică subdiviziunilor responsabile despre necesitatea modificării/actualizării reglementărilor interne ale Băncii în conformitate cu modificările operate în legislaţia RM, cerinţele BNM, ale Ministerului Finanţelor, ale altor organe abilitate

·         Gestionează „Bibliotecii electronice” în scopul asigurării accesului salariaților Băncii la documentele normative interne în vigoare

Cerinţe fata de candidaţi:

·         Studii superioare în domeniul economiei sau în drept

·         Experienţă în sistemul bancar nu mai puţin de 3 ani;

·         Cunoştinţe temeinice privind actele normative în vigoare, necesare exercitării funcţiilor;

·         Cunoaşterea limbii române, ruse şi o limbă străină;

·         Abilităţi de lucru independent şi în echipă;

·         Cunoaşterea pachetului MS Office la nivel bun.

 

Beneficii oferite:

·         Salariu competitiv și sistem modern de motivare financiară;

·         Oportunități de dezvoltare profesională;

·         Mediu excelent de lucru într-o echipă dinamică de profesioniști;

Economist, Directia evaluare si monitorizare risc de conformitate
Moldindconbank
  • Chisinau

Alte evenimente