Mobile menu
Profile

Operator procesare documente - Limba Germana

Poziții disponibile: O poziție
42
0
FULL-TIME
IT & Software
Cluj-Napoca
Jouve International SRL

OPERATOR PROCESARE DOCUMENTE - CU LIMBA GERMANA


ATRIBUȚII

Sub răspunderea Team Leader-ului, Operatorul Procesare Documente realizează toate lucrările de procesare date, sarcinile evoluând în funcție de nevoile clientului și de organizarea atelierelor de producție.

RESPONSABILITățI:

-        Realizarea lucrărilor în conformitate cu instrucțiunile și normele.

-        Respectarea ritmului și a calității lucrărilor.

-        Anunță responsabilul ierarhic în caz de orice problemă.

ACTIVITĂȚI ȘI PERFORMANȚE

Activități principale

Respectarea instrucțiunilor

-        Efectuează procesările cerute de către responsabilul dosarelor, respectând introcmai instrucțiunile și modalitățile de procesare.

-        Procesarea și actualizarea documentelor.

-        Verificarea și corectarea textelor și a documentelor.

-        Procesarea datelor in legatură cu lanțurile clienților.

Anunță responsabilul ierarhic în caz de problemă:

-        Raportează superiorilor dificultățile întâmpinate și propune soluții.

-        Caută în mod permanent căi de îmbunătățire și le sugerează. 

Profil ȘI COMPETENȚE

 Competențe necesare: 

NIVEL CERUT

+

++

+++

++++

Competențe tehnice

 

 

 

 

Cunoașterea procedurilor și a instrumentelor specifice domeniului de activitate

 

x

 

 

Cunoașterea regulilor de igienă și de siguranță specifice mediului de lucru

 

x

 

 

Capacitate de a implementa tehnicile și instrumentele specifice funcției

 

 

 

 

Dactilografiere cu 10 degete

 

 

x

 

Procesare informatică de bază

 

 

x

 

Muncă în echipă

 

 

x

 

Cunosțințe în limba straina(scrisă)

 

 

 

 

Înțelegerea instrucțiunilor și folosirea instrumentelor interne de producție

 

 

x

 

Polivalentă

 

 

x

 

Competențe personale

 

 

 

 

Sensul disciplinei, respectarea procedurilor

 

x

 

 

Capacitatea de a comunica, și de a transmite informații într-un mod comprehensibil

 

x

 

 

Capacitatea de a reacționa în fața oricărei disfuncționalități

 

x

 

 

Altele

 

 

 

 

Respectarea instrucțiunilor generale de igienă și securitate și a celorlalte documente

 

x

 

 

Seriozitate și punctualitate.

 

 

x

 

+          Noțiuni

++       Cunoștințe

+++     Stăpânire

++++ Expertiză

 

Cunostinte de limba GERMANA NIVEL B1-B2

Cu privire la o problematică întâmpinată :

-        Capacitatea de a raporta imediat superiorilor ierarhici.

-        Capacitatea de a raporta în mod clar și precis problematica întâmpinată superiorilor ierarhici.

-        Capacitatea de face propuneri pentru a facilita luarea unei decizii de către responsabilul ierarhic.

-        Capacitatea de a face față, cu calm și metodă, unor situații neobișnuite, complexe (situații de muncă, conflicte individuale, nerespectarea procedurilor și instrucțiunilor de muncă, etc.)

-        Capacitatea

Operator procesare documente - Limba Germana
Jouve International SRL
  • Târgu Mureș
  • Cluj-Napoca

Alte evenimente