Mobile menu
Profile

Pompier

Poziții disponibile: O poziție
1167
0
FULL-TIME
Retail & FMCG
Iași
Iulius

Titularul postului asigură securitatea obiectivelor pe raza căruia este responsabil, prevenind incendiile şi situaţiile de urgenţă ce pot pune în pericol siguranţa persoanelor sau bunurilor situate în interiorul şi exteriorul centrului comercial, soluţionarea promptă şi eficientă în cazul apariţiei acestora.


Descriere:


- verifică şi monitorizează punctele vulnerabile la foc şi aparatura electrică din zona în care este responsabil;

- asigură organizarea intervenţiei, în caz de incendiu, în spaţiul vizat, menţinând accesul liber în spaţiile destinate evacuării;

- menţionează în registrul serviciului de rond toate evenimentele care au avut loc şi sarcinile pe care le-a indeplinit;

- verifică respectarea regulilor privind fumatul în locurile special amenajate de către angajaţii şi clienţii centrului comercial;

- emite permise de lucru cu foc deschis, asigură mijloacele de stingere şi supraveghează atent zona;

- răspunde de protecţia împotriva incendiilor din zonele şi pentru obiectivele din perimetrul alocat;

- răspunde de menţinerea căilor de acces libere pentru maşinile de intervenţie;


Cerinţe:

- studii medii sau profesionale;

- atestat de pompier

- cunoaşterea legislaţiei din domeniul PSI specifice postului;

- capacitate de sinteză şi de analiză, judecată rapidă ;

- capacitate de cooperare;

- disciplină;

- spirit de observaţie;

- conditie fizica buna;

- constituie avantaj experienta in domeniu.

Pompier
Iulius
  • Iași

Alte evenimente