Mobile menu
Profile

Supervizor electric/supervizor mecanic

Poziții disponibile: O poziție
1130
0
FULL-TIME
Producție & Tehnică
Târgu Mureș
Azomures

Condiții:

 • ​absolvent al învățământului mediu de specialitate (electrică/electroenergetică/mecanică) / Absolvent al școlii de maiștri de specialitate (electrică/electroenergetică/mecanică)/ Absolvent al școlii postliceale de specialitate (electrică/electroenergetică/mecanică);
 • capacitate de comunicare;
 • abilități de mediere conflict;
 • abilități de negociere.

Descrierea jobului:

 • ​asigurarea îndeplinirii inspecției zilnice și a planului de mentenanță conform alocării de către șeful ierarhic/notificări secție;
 • dezvoltă si propune proiecte de îmbunătățire(CIP) împreună cu serviciile de mentenanță internă, externă și sectorul de producție, pentru menținerea în parametrii proiectați ai instalațiilor sau pentru îmbunătățirea acestora;
 • evaluează împreună cu inginerul de arie și șeful de instalație, starea tehnică a instalaţiilor/utilajelor pe baza notificărilor primite;
 • este responsabil cu organizarea planurilor de mentenanță pentru aria alocată, conform programului de mentenanță Maximo;
 • efectuează controlul interfazic al lucrărilor de mentenanță; monitorizează execuția lucrărilor de mentenanță preventivă, predictivă și corectivă conform comenzilor de lucru; verifică respectarea documentației tehnice, a fișelor tehnologice conform instrucțiunilor de lucru/ procedurilor operationale specifice activității pe care o desfășoară; verifică respectarea dispozițiilor legale privind montarea și repararea utilajelor sub presiune și a instalațiilor de ridicat; participă la executarea lucrărilor de complexitate ridicată;
 • propune acţiuni corective;
 • este responsabil cu receptia lucrărilor de mentenanță: calitate, cantitate, timp de execuție,siguranța muncii, conform PV Maximo;
 • contribuie la monitorizarea KPI contractorilor;
 • este responsabil cu asigurarea materialelor și pieselor de schimb pentru executanții lucrărilor în baza rezervărilor/comenzilor din programul SAP/R3,Maximo;
 • contribuie la elaborarea listelor de lucrări în cadrul reviziei anuale.
Ce îți oferim?

 • un loc de muncă într-o companie stabilă;
 • dobândirea de cunoștințe și competențe specifice;
 • dezvoltarea abilităților pentru creșterea profesională;
 • perspective de carieră;
 • mediu de lucru divers și incluziv;
 • recompense și recunoașterea meritelor;
 • programe de bunăstare și asigurare medicală privată;
 • un mediu de lucru în condiții de siguranță;
 • o echipă de profesioniști;
 • pachet de compensații corespunzător;

Ce așteptăm?

 • să te implici în realizarea misiunii noastre;
 • să te ghidezi după valorile noastre;
 • să fii ambițions;
 • să îți asumi responsabilitatea;
 • să acționezi, să iei decizii și să contribui la realizarea obiectivelor companiei;
 • să fii deschis la îmbunătățiri;
 • să ai dorința și abilitatea să găsești soluții;
 • să îi respecți pe ceilalți este o condiție fundamentală pentru dezvoltarea profesională și personală în Azomureș;
 • să ai o atitudine pozitivă față de diversitatea etnică – alte culturi și oameni cu origini etnice diferite;


Supervizor electric/supervizor mecanic
Azomures
 • Târgu Mureș

Alte evenimente