INSPECTOR CALITATE

Aplicanţi: 4

Educatie: Liceu / Colegiu tehnic

Experienta: 3-5 ani în domeniul calităţii – industria auto 

Responsabilitati:

Responsabil cu masurarea reperelor din productie pe MMC, precum si realizarea programelor care asigura masurarea corecta a reperelor.

Respecta procedurile de control si pe cele de utilizare, stabilite pentru fiecare MMC in parte.

Se asigura de aprovizionarea cu materiale si echipamente auxiliare echipamentelor de masurat (palpatori CMM, KLB, rugozitate, calibre si echipamente de masura standardizate).

Verifica si informează superiorii cu privire la calibrarea echipamentelor de masura si control.

Efectueaza masuratori in vederea completarii documentelor de omologare (PPAP).

Ofera suport de specialitate inspectorilor de calitate si operatorilor din productie.

Gestionarea problemelor si semnalarea actiunilor ce au ca scop îmbunătătire continuă a procesului de productie.

Opreşte producţia de fiecare dată când identifică deviaţii/neconformităţi ale produsului/procesului în raport cu specificaţiile de calitate impuse.

Colecteaza datele si propune actiuni corective referitoare la orice problema sau neconformitate relevanta din aria de lucru.

Semnaleaza eventuale imbunatatiri ale procesului/produsului prin mici modificari.

Avizeaza procesul de producţie pe baza programului de inspecţie şi / sau de plan de control curent.

Efectueaza inspecţia vizuală şi dimensionala a reperelor.

Stabileste prioritatile in materie de control cu scopul de a  indeplini planul de productie.

Completarea si monitorizarea diagramelor de control.

Se ocupa de arhivarea si gestionarea fisierelor şi utilizarea datelor colectate de măsurare.

Efectueza masuratori si face grafice de control (studiu R&R, individual, etc.). 

Realizează masuratori pentru a modifica reglajul si programarea masinilor.

Responsabil de controlul si documentele produselor neconforme in aria de lucru.

Inregistrarea reperelor rebut in sistemul electronic.

Inregistrarea si gestionarea materialelor blocate in zonele special amenajate (MRB).