Tehnician Întreținere

Aplicanţi: 6

Responsabilităţi

supervizează si coordonează toate activitățile de mentenanță si reparații, aferente clădirii

stabilește si implementează programul de revizii pentru sistemele de utilități si pentru echipamentele din clădire

se asigura ca imobilul din proprietatea societății îndeplinește cerințele legale referitoare la protecția si securitatea in munca si prevenirea incendiilor

gestionează contractele care au ca obiect reparațiile si mentenanța imobilului

gestionarea sistemului BMS aferent clădirii

monitorizarea instalațiilor, echipamentelor si consumurilor

gestionarea funcționarii instalațiilor electrice, termice si sanitare

întocmirea instrucțiunilor de întreținere preventiva, pe baza informațiilor de la furnizorul echipamentelor

asigura efectuarea reviziilor instalațiilor conform specificației producătorilor si documentației primită

realizează rapoarte conform cerințelor managementului superior

asigura activitatea de întreținere echipamente, utilaje si instalații tehnologice

păstrarea in permanenta a evidentei reparațiilor/intervențiilor asupra echipamentelor importante

Profilul dvs.

studii tehnice

experiență in execuție / mentenanță instalații;

cunoștințe tehnice solide in domeniul instalațiilor

capacitate ridicata de analiza si sinteza

abilitate de realizare a reparațiilor minore

flexibilitate

foarte bune abilități operare PC

capacitate de reacție in situații limita

engleza – nivel mediu

permis de conducere B

 

Oferta noastră

Pachet salarial atractiv şi peste medie

Instruire sistematică şi practică

Mediu de lucru plăcut, modern şi dinamic

Posibilitatea de dezvoltare profesională