Proiect Manager Construcții

Aplicanţi: 14

Responsabilități

Achiziția serviciilor de proiectare pentru realizarea proiectului magazinului (arhitecți, experți, proiectanți de specialitate) în funcție de construcția ce urmează a fi realizată

Implementarea standardului LIDL privind descrierea construcției, respectiv respectarea cu aproximația maximă a standardului LIDL în cazuri speciale, având în vedere fezabilității şi conceptului locaţiei;

Monitorizarea realizării magazinului în faza de construcție cu respectarea standardului LIDL privind descrierea construcției, indicațiilor şi solicitărilor proiectanților; participarea la discuțiile cu arhitecții şi diriginții de șantiere; implementarea condițiilor cadru din directiva națională şi internațională de construcții;

Comandarea echipamentelor necesare amenajării magazinului (frigidere, lăzi, alarmă, etc.)  cu respectarea condițiilor contractuale cadru şi a planului de mobilare de comun acord cu superior sau; întocmirea adreselor / informărilor necesare (utilități, salubritate, etc);

Recepția construcției, realizarea procesului verbal de recepție la finalizarea construcției, supravegherea remedierii deficiențelor de comun acord cu superiorul având în vedere directiva națională şi internațională de construcții;

Predarea magazinului către departamentul Vânzări pe baza unui proces verbal de predare şi instruirea personalului din vânzări privind utilizarea echipamentelor, a clădirii, a cheilor;

Supravegherea remedierii deficiențelor până la finalizarea acestora

Facturarea corectă a serviciilor prestate privind construcția magazinului, înregistrarea continuă a investițiilor realizate -IST, aprobarea lucrărilor suplimentare de comun acord cu superiorul şi eventual aprobarea ulterioară suplimentării investiției;

Participarea la lucrările de amenajare ale magazinului efectuate de Umbau Manager şi monitorizarea prestatorilor de servicii respectând directiva națională şi internațională de construcții.

Exploatarea şi mentenanța tehnica a clădirilor

Supravegherea clădirilor existente din punct de vedere al operativității magazinului, verificarea notelor  şi solicitărilor de reparație din magazin, precum şi a vizitelor efectuate de autorități; planificarea vizitelor în magazine de comun acord cu directorul regional de expansiune;

Coordonarea şi verificarea procesului privind anunţarea daunelor de către FM Manager prin IMS;

Verificarea folosirii corecte a manualului de utilizare a clădirii de către Fm Manager şi Vânzări;

Stabilirea renumerației pentru meseriașii mobili (MiV);

Negocierea contractelor standard pentru diverse servicii / prestații (de ex. electrice, lăcătușărie, HVAC, etc);

Respectarea termenelor contractuale pentru  contractele de servicii privind FM

Verificarea stării clădirii în cadrul vizitelor efectuate la magazine;

Verificarea prestării serviciilor conform managementului calităţii;

Verificarea conținutului şi aprobarea facturilor;

Verificarea executării scrisorilor şi reţinerilor de garanţie faţă de prestatorii şi furnizorii de servicii

Repararea pagubelor efectuate de terţi conform asigurării şi realizarea documentaţiei aferente

Modernizare regulată de comun acord cu departamentul Vânzări

Dotare ulterioară a filialelor existente în cazul optimizărilor tehnice sau ale conceptului

Management inventarului mijloacelor fixe din magazin

Garantarea siguranţei operaţionale şi respectarea standardelor de siguranţă operaţionale

Asigurarea eficienţei energetice a magazinelor

Aducerea suprafeţelor închiriate la starea iniţială la rezilierea contractului de chirie de comun acord cu superiorul.

 

Profilul dvs.

Cunoștințe MS Office

Foarte bune abilități de comunicare și relaționare

Capabilități de organizare și rigurozitate

Înalt simț al responsabilității

Adaptabilitate la lucrul în echipă

Dinamism și atitudine pozitivă

Cunoașterea limbii germane constituie un avantaj

 

 

Oferta noastră

Pachet salarial atractiv şi peste medie

Instruire sistematică şi practică

Mediu de lucru plăcut, modern şi dinamic

Posibilitatea de dezvoltare profesională

Mașină Skoda Octavia 2.0