Manager Proiect Facility Management

Aplicanţi: 8

Responsabilităţi

Coordonarea reviziilor şi ale reparaţiilor comandate centralizat la nivel naţional

Participarea la realizarea/actualizarea procedurilor de mentenanţă (FM) pentru întreţinerea magazinelor şi a directivelor corespunzătoare

Verificarea întreţinerii magazinelor şi verificarea prin sondaj a calităţii reparaţiilor, reviziilor, deratizărilor şi a curăţeniei magazinelor, precum şi a clădirilor administrative ale sediului central

Conducerea /participarea la negocieri cu producători şi furnizori în ceea ce priveşte achiziţia materialelor, a pieselor de schimb şi a echipamentelor de construcţii corespunzătoare domeniului FM

Negocieri de optimizare a costurilor contractelor cadru naţionale pentru serviciile aferente domeniului FM

Consultanţă de specialitate şi asistenţă acordată birourilor regionale în activitatea de FM

Realizarea de proiecte speciale în domeniul construcţiilor şi Facility Management

Audit intern al birourilor regionale în ceea ce priveşte respectarea standardului, a procedurilor şi a directivelor

Pregătirea bugetelor anuale de reparaţii şi revizii

Statistici şi proiecte de optimizări energetice şi de consum de utilităţi: apă, gaz, curent electric

Coordonarea proiectelor de remobilare şi recompartimentare a sediului central

Participare la realizarea documentelor necesare procesului decizional pentru conducere

Realizarea de indici şi rapoarte

 

Profilul dvs.

studii superioare finalizate, profil tehnic (constructii civile sau instalatii)

cunostinte de limba engleză la nivel avansat, cunoștințele de limba germană reprezintă un plus

cunostinte solide MS Office

experienta: 2 - 3 ani in domeniul facility management sau project management domeniu tehnic

cunostinte de specialitate: HVAC, instalatii electrice, frigotehnie, automatizari

 

Oferta noastră

Pachet salarial atractiv şi peste medie

Instruire sistematică şi practică

Mediu de lucru plăcut, modern şi dinamic

Posibilitatea de dezvoltare profesională