Operator chimist

Aplicanţi: 3

Cerinţe şi abilităţi specifice:

a. Absolvent de studii (post)liceale 
b. Calificare de operator chimist / asistent de farmacie/ tehnician sau laborant chimist
c. Abilităţi de organizare, atenție la detalii și lucru în echipă
d. Cunoștințe de operare calculator

Constituie avantaj în cursul selecţiei:  
Experienţă profesională în zona de producţie

Responsabilităţi:

a. Obţinerea produselor farmaceutice, cu respectarea cerinţelor Regulilor de Bună Practică de Fabricaţie
b. Respectarea modului de exploatare/  a parametrilor din specificaţiile tehnice pentru echipamentelor de producţie
c. Curăţarea echipamentelor deservite şi a spaţiilor aferente acestora
d. Completarea corectă şi la timp a documentelor de fabricaţie
e. Cunoaşterea şi respectarea procedurilor de operare şi instrucţiunilor de lucru specifice.