CONSILIER ADR

Aplicanţi: 5

Scopul general al postului:

Responsabil de implementarea, menţinerea şi monitorizarea normelor interne şi legale în domeniul Protecţiei  Mediului și al Situațiilor de Urgență.

Descrierea responsabilitatilor:

-  Monitorizarea respectării reglementărilor care guvernează transportul mărfurilor periculoase;

- Consilierea firmei în ceea ce privește transportul mărfurilor periculoase;

- Investigarea și raportarea tuturor accidentelor și incicentelor

- Răspunde de existența planului de securitate conform prevederilor capitolului 1.10.3.2 din RID/ADR și monitorizarea acestuia. 

- Revizuieşte şi actualizează anual documentaţia privitoare la gestiunea deșeurilor

- Colaborează la elaborarea documentelor Sistemului de Management Mediu pentru activităţile din domeniul de responsabilitate;

- Asigură interfaţa, în problemele de mediu cu autoritățile locale, alte părți interesate, contractanţii şi cu organele de certificare;

- Gestionează documentele Sistemului de Management mediu;

- Instruieşte, din punct de vedere a mediului, personalul din cadrul S.C FAIST MEKATRONIC S.R.L. şi execută activităţi de verificare a cunoştinţelor şi de testare în domeniu;

- Participă la realizarea auditurilor interne;

- Întocmeşte rapoarte de acţiuni corective / preventive şi urmăreşte implementarea acestora;

- Analizează sursele de producere a emisiilor în aer, apă, sol, deşeuri şi propune acțiunile necesare pentru minimizarea emisiilor în mediu și necesarul de containere pentru depozitarea diferitelor tipuri de deşeuri