Senior Quality Engineer / Inginer Calitate Senior

Aplicanţi: 1

Locație: Oradea, România
Departament: Calitate
Tip contract: Full-Time
Experiența necesară: Minim 3 ani într-un post similar
Program de lucru: TESA (08:30 – 17:00, 30 minute pauza)

Descrierea postului
Scopul general al postului:
Coordonează departamentul de calitate proces pentru dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea proceselor de inspectie producţie, relații cu clienții.

Obiectivele Cheie ale Postului
1. Coordonează activitatea departamentului de calitate proces telecom
• Dezvoltă, implementează şi îmbunătăţeşte politicile, standardele şi procedurile de lucru pentru echipa sa;
• Planifică, organizează şi administrează sarcinile subordonaţilor pentru a se asigura că se execută sarcinile în acord cu cerinţele;
• Analizează periodic nevoile de recrutare şi training ale departamentului;
2. Dezvoltă Procesul de inspectie pentru un proiect nou
• Analizează documentaţia tehnică şi cerinţele clientului;
• În baza celor de mai sus pregăteşte:
 Planul de control pentru pre-serie
 Lista de echipamente de control
• Determină stațiile de inspectie și necesarul de echipamente
3. Implementează procesele de producţie în termenii agreaţi cu clientul în Etapa de Producţie a Prototipului
• Participă la elaborarea documentaţiei de producţie (FMEA – Failure Mode and Effects Analysis, SIP – Standard Operation Procedure, WI – Work Instruction, CD – Catalog de defecte);
• Supervizează producţia de prototipuri şi o coordonează până se ating valorile CPK conform cerinţelor clientului;
• Evaluează și aprobă raportul ISIR precum și rezultatele Analizei de Capabilitate;
• Defineşte calibrele de inspecţie pentru controlul procesului;
• Pregăteşte documentele SQAP până când se obţine aprobarea finală;
4. Monitorizează calitatea produselor fabricate şi analizează defectele.
• Analizează problemele de calitate semnalate împreună cu persoanele implicate din producţie luând decizia finală (rebut / remediere).
• Urmăreşte nivelul calitativ al produselor remediate.
• Monitorizează costul rebuturilor, remedierilor interne, acţiunilor de sortare interne/client.
• Administrează Zona de Aşteptare pentru piesele găsite neconforme în procesul de producţie.
5. Administrează şi soluţionează reclamaţiile de calitate primite de la clienţi pentru produsele de care răspunde
• Asigură distribuirea reclamaţiilor primite de la client persoanelor implicate intern.
• Înregistrează reclamaţiile în baza de date.
faistgroup.com
• Caută soluţii pentru rezolvarea reclamaţiilor împreună cu persoanele implicate intern.
• Întocmeşte prima parte a raportului 8D în 48h de la primirea reclamaţiei (acţiuni de sortare / reverificare / instruire) şi a întregului raport 8D cu soluţiile stabilite, în 5 zile de la primirea reclamaţiei.
• Asigură comunicarea cu persoanele de contact de la client în privinţa statusului reclamaţiilor şi a eficienţei acţiunilor stabilite.
• Asigură actualizarea planului de control în urma reclamaţiilor primite de la client pentru produsele din aria de responsabilitate.
• Se deplasează la sediul clientului atunci când este nevoie în urma reclamaţiilor de calitate primite.

Cerințele postului
Calificare
• Studii superioare tehnice: Inginer (Mecanic, Electronic etc.)
Experienta
• APQP – nivel avansat
• 8D – nivel avansat
• Core Tools
• Leadership

Competente
• Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) - nivel mediu
• Limba Engleza - nivel avansat
• Orientat spre rezultate
• Abilitati de comunicare si negociere
• Permis categoria B (constituie avantaj)