INGINER PROIECTARE MECANICĂ

Aplicanţi: 19

CERINŢE: 

 • Absolvent studii superioare Tehnice
 • Bune cunoştinţe de Solid Works (modulul Sheet Metal)
 • Constituie avantaj experienţa în utilizarea unui sistem PDM 
 • Bune cunoştinţe a sistemelor de fabricaţie în domeniul confecţiilor metalice
 • Cunostinţe de limba engleză: scris/vorbit la nivel avansat
 • Flexibilitate şi disponibilitate la deplasări în străinătate
 • Constituie avantaj experienţa în utilizarea unui sistem de gestiune (ERP)
 • Capacitate de analiză şi rezolvare a problemelor 

RESPONSABILITĂŢI: 

 • Crează modele 3D în Solid Works şi desen 2D pentru componente metalice
 • Organizează fişierele din Solid Works pentru programul PDM
 • Dezvoltă idei pentru noi repere, produse şi sisteme de producţie şi propune soluţii de îmbunătăţire ale celor existente
 • Stabileşte itinerariul tehnologic (necesarul de materiale, timpi şi operaţiuni) pentru reperele realizate
 • Verifică şi analizează propunerile de design ale clienţilor, specificaţiile tehnice şi alte date pentru a evalua fezabilitatea şi capabilitatea de realizare în funcţie de echipamentele din dotarea societăţii
 • Oferă suport tehnic departamentelor din producţie