Inginer Proiectare Mecanică

Aplicanţi: 13

CERINŢE SPECIFICE POSTULUI: 

* Absolvent studii superioare Tehnice

* Minim 2-3 ani experienta in domeniul proiectarii mecanice

* Bune cunoştinţe de Solid Works (modulul Sheet Metal)

* Constituie avantaj experienţa în utilizarea unui sistem PDM

* Bune cunoştinţe a sistemelor de fabricaţie în domeniul confecţiilor metalice
* Cunostinţe de limba engleză: scris/vorbit la nivel avansat

* Flexibilitate şi disponibilitate la deplasări în străinătate

* Constituie avantaj experienţa în utilizarea unui sistem de gestiune (ERP)

* Capacitate de analiză şi rezolvare a problemelor

 

RESPONSABILITĂŢI: 

* Crează modele 3D în Solid Works şi desen 2D pentru componente metalice

* Organizează fişierele din Solid Works pentru programul PDM

* Dezvoltă idei pentru noi repere, produse şi sisteme de producţie şi propune soluţii de îmbunătăţire ale celor existente

* Stabileşte itinerariul tehnologic (necesarul de materiale, timpi şi operaţiuni) pentru reperele realizate

* Verifică şi analizează propunerile de design ale clienţilor, specificaţiile tehnice şi alte date pentru a evalua fezabilitatea şi capabilitatea de realizare în funcţie de echipamentele din dotarea societăţii

* Oferă suport tehnic departamentelor din producţie