Operatori producție

Candidat ideal

-          Absolvent de liceu sau colegiu tehnic;

-          Experiență minima 1 an în mediu de producție;

-          Experiență în utilizarea sculelor de mână sau a diferitelor echipamente industriale;

-          Seriozitate, minuţiozitate, capacitate de reacţie, rezistenţă la stres;

-          Capacitatea de a întocmi rapoarte tehnice simple (nr. componente defecte, tipuri de defecte, etc.);

Responsabilități

-          Identifică și asamblează componentele conform specificațiilor tehnice și comenzii de producție;

-          Urmarește pașii de producție și asigură conformitatea cu procedurile de lucru;

-          Manipulează și transportă materiale, scule sau ce mai este necesar din zonele de stocare la postul de lucru, respectând condițiile specificate în instrucțiunile proprii;

-          Raportează problemelor apărute în timpul producției către supervizorul direct.