Consilier juridic (part time)

Aplicanţi: 3

 Atributii principale:

- Monitorizarea conformității societatii cu General Data Protection Regulation (GDPR) (respectarea Regulamentului, a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor);
- Consultanta si asistenta de specialitate in realizarea obligatiior operatorului de date conform GDPR, dintre care menționam evidenta operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, analiza de impact asupra protecției datelor, analiza si notificarea incidentelor de securitate;
- Informarea angajaților companiei cu privire la legislația privind protecția datelor;
- Realizarea de sesiuni de training pentru salariații companiei;
- Realizarea de audituri pentru operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal;
- Asigurarea consultării prealabile in fata autoritatii de supraveghere;
- Cooperarea cu Autoritatea de Supraveghere;
- Asistenta juridica in alte aspecte care tin de activitati administrative si de personal.

Conditii minimale:

- Absolvent studii superioare in domeniul juridic;
- Cunostinte operare PC - nivel mediu;
- Cunostinte limba engleza – nivel superior;
- Abilitati foarte bune de organizare, comunicare si relationare cu oamenii;
- Capacitate de gestionare eficienta a timpului si prioritatilor;
- Abilitati de lucru in echipa;

- Integritate și etica profesională;

Competente speciale:

- Experiență în legislația și practicile de protecție a datelor la nivel național și european, precum și o înțelegere adecvată a RGPD - reprezinta un plus
- Intelegerea operațiunilor de prelucrare efectuate, precum și sistemele de informații și necesitățile de securitate și protecție a datelor prelucrate de operator;
- Cunoștințe privind reglementările legale referitoare la organizarea și funcționarea societatilor, precum și a procedurilor generale ce vizează activitatea acestora;
- Certificat privind absolvirea unui curs de DPO - reprezinta un plus.