Universitatea ”Petru Maior”, Tg. Mures

  • Industrie: ONG
  • Oraș: Târgu Mureș, Mureș
  • Adresa: Tîrgu Mureş, str. Nicolae Iorga, nr.1, 540088
  • Telefon: 0265 236213, int.262

Managementul universitar, strategia dezvoltării şi modernizării au produs efecte benefice pentru consolidarea instituţională şi pentru calitatea procesului de învăţământ, sporindu-i prestigiul şi autoritatea. Eforturile şi resursele alocate au avut darul de a crea o personalitate instituţională specifică, capabilă să facă din universitate un interlocutor şi partener credibil şi atractiv pe plan naţional şi internaţional.
Deschiderea spre mediul social şi economic, capacitatea de a răspunde competent la solicitările şi provocările exterioare, colaborările şi parteneriatele stabilite cu multe instituţii şi firme situează universitatea pe poziţia unui veritabil integrator în ceea ce priveşte formarea şi dezvoltarea competenţelor.
Preocupată de adaptarea continuă la standardele europene, Universitatea "Petru Maior" depune eforturi stăruitoare pentru a răspunde eficient la cerinţele reformei şi modernizării instituţionale.
Universitatea "Petru Maior" a intrat în noul mileniu de cultură şi civilizaţie cu dorinţa de a fi un puternic centru de educaţie şi cercetare, de iradierea spirituală şi culturală, capabil să răspundă cerinţelor formării noilor generaţii, pentru deplina lor integrare în noua lume de valori.