Departamentul Trupelor de Carabinieri

  • Industrie: Altele
  • Oraș: Chișinău, Republica Moldova
  • Adresa: Chişinău, Str. Gheorghe Asachi 65A
  • Telefon: 022739025

Trupele de Carabinieri ale Ministerului Afacerilor interne sunt destinate să asigure independent sau împreună cu poliția ordinea publică, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, avutului proprietarului, prevenirea faptelor de încălcare a legii.

CONDIŢII PENTRU ANGAJARE:

- Cetăţenia Republicii Moldova;

- Vârsta minimă 18 ani;

- Apt din punct de vedere medical;

- Studii gimnaziale, liceale, profesional tehnice sau superioare.

ACTELE NECESARE PENTRU ANGAJARE:

1. Copia buletinului;

2. Copia legalizată a diplomei, suplimentul (copie);

3. Copia certificatului de naştere;

4. Copia certificatului de căsătorie sau divorţ;

5. Copia certificatului de naştere a copiilor;

6. Carnetul de muncă;

7. Foto 3x4 – 4, 9x12 – 1;

8. Caracteristica de la ultimul loc de muncă, studii sau locul de trai.

BENEFICII:

- Salariu motivant;

- Pachet social atractiv;

- Acordarea spaţiului locativ de serviciu sau stabilirea indemnizaţiei pentru închirierea unei locuinţe;

- Pregătire iniţială/continuă în ţară şi peste hotare;

- Oportunităţi de avansare în carieră;

- Dotare cu echipament;

- Asigurare de stat obligatorie.

Adrese de contact

- Departamentul Trupelor de Carabinieri, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 65 A; Tel. (022) 73-90-25;

- Unitatea militară 1001, mun. Chişinău, str. Doina 102; Tel. (022) 46-62-11;

- Unitatea militară 1002, mun. Chişinău, str. Tighina 34; Tel. (022) 27-21-42;

- Unitatea militară 1003, mun. Bălți, str. Ştefan cel Mare 140A; Tel. U/G : (0231)-21-495;

- Unitatea militară 1045, mun. Comrat, str. Gavrilov, 99A; Tel. U/G : (0-298)-2-22-67;