CENTRUL DE INFORMAŢII UNIVERSITARE

  • Industrie: ONG
  • Oraș: Chișinău, Republica Moldova
  • Adresa: str. A. Puşkin 16, mun.Chişinău, MD 2012, Republica Moldova
  • Telefon: (37322) 22 11 72, (37322) 22 11 67; mobil: (373) 68220072

Centrul de Informaţii Universitare, fondat în anul 1999, reprezintă principala sursă de informaţie completă, actualizată şi imparţială din Moldova cu referire la posibilităţile efectuării studiilor în străinătate, precum și la programe și proiecte educaționale în țară.

 

Misiunea CIU la nivel internațional este de a încuraja mobilitatea educaţională a studenţilor și a absolvenţilor din Moldova prin:

furnizarea unei informaţii complete şi obiective despre alternativele de programe universitare sau post-universitare, complete şi incomplete, la colegiile şi universităţile americane, informaţie accesibilă tuturor persoanelor care sunt interesate în programe educaţionale, training-uri sau cercetare în SUA;

promovarea valorilor unei societăţi deschise, prin oferirea posibilităţii pentru studenţi, profesori universitari, cercetători, conducători şi profesionişti din Republica Moldova, de a participa la o serie de programe educaţionale riguroase şi competitive, desfăşurate într-un mediu academic şi cultural de alternativă.

 

Misiunea CIU la nivel național este de a susține o serie de inițiative educaționale destinate să integreze și să susțină diferite grupuri-țintă prin:

oferirea unui șir de programe de burse și proiecte educaționale pentru a promova excelența academică, educația digitală și o abordare modernă a procesului de studii;

acordarea suportului tinerilor vulnerabili prin oferirea oportunității de a obține studii care vor facilita integrarea lor în societate.